Cultuur & Media

zondag 09 maart 2014 -
Reactie Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege bij het overlijden van Gerard Mortier : Met Gerard Mortier verliest Vlaanderen een vooraanstaand muziek- en operakenner die voor zijn visionaire inzichten internationaal een enorme erkenning genoot. Net als Jan Hoet tot in zijn diepste vezels bezield was door de beeldende kunst, was Gerard Mortier dat door muziek.
woensdag 29 februari 2012 -
Volgens De Pauw, fractievoorzitter CD&V geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door zijn langdurig stilzwijgen een fout signaal en hebben we nood aan een krachtdadige visie inzake het behouden van de openbare omroep in het Brussels Gewest in het belang van alle Brusselaars.
woensdag 03 juli 2013 - Joke Schauvliege
Onderzoek, in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege, toont aan dat kunstenaars en organisaties uit de kunsten- en erfgoedsector niet zozeer nood hebben aan nieuwe financieringsmogelijkheden, maar wel gerichter gegidst willen worden naar dié kanalen die er voor hen toe doen. Minister Schauvliege wil dat maatwerk in de hand werken door efficiënte afstemming en meer gerichte informatie. Zo kunnen kunstenaars en creatievelingen vanaf nu ook rekenen op zakelijke één-op-één coaching van het Kunstenloket.
vrijdag 20 juni 2014 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft, na gunstig advies van de expertencommissie, de kermiscultuur en de Memorial Day toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. De lijst telt nu 40 elementen.
dinsdag 12 juni 2012 - Karin Brouwers
Enige tijd terug leek een gerechtelijke uitspraak over de Thomas Cook Travelbox tot gevolg te hebben dat reiskadobons uit de winkelrekken zouden verdwijnen. De rechtszaak werd aangespannen door de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). Later werden door diezelfde VVR ook de reisadvieswebsites onder vuur genomen, en de vrijstellingsregeling met succes aangevochten. Die laatste voorziet een uitzondering op het reisbureaudecreet, waardoor organisaties als OKRA uitstappen voor senioren kunnen organiseren zonder over een erkenning als reisbemiddelaar te beschikken.
vrijdag 27 september 2013 - Joke Schauvliege
De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de indeling en subsidiëring van de op Vlaams niveau erkende musea goedgekeurd. Eenentwintig musea, waarvan drie nieuwe, worden ingedeeld bij het Vlaamse niveau en ontvangen samen een jaarlijkse werkingssubsidie van 8.122.000 euro.
maandag 21 december 2015 - Karin Brouwers
De Vlaamse regering en de VRT bereikten nog voor Kerstmis een akkoord over de nieuwe beheersovereenkomst. Het blijft de uitdaging om te evolueren naar een slankere, meer wendbare organisatie. Maar de VRT krijgt nu een duidelijk en stabiel kader om haar kernopdrachten te vervullen.
vrijdag 14 september 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege lanceerde vrijdag het platform www.immaterieelerfgoed.be. Deze website bundelt de expertise en kennis over immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en legt de focus op het borgen ervan. “www.immaterieelerfgoed.be moet een inspiratiegids zijn voor al wie met immaterieel erfgoed in Vlaanderen bezig is, en ze zijn met velen”, aldus minister Schauvliege.
vrijdag 22 november 2013 - Johan Verstreken
Het WK 2022 in Qatar doet heel wat stof opwaaien. Steeds meer organisaties zijn bezorgd over de gevolgen van de toewijzing aan het Arabische land. 1,2 miljoen migrantenwerknemers werken er als moderne slaven. Vlaams Parlementslid Johan Verstreken wil dat minister van Sport Philippe Muyters op de Europese Raad van de ministers van Sport het voortouw neemt in het formuleren van een formeel standpunt omtrent het naleven van de mensenrechten in Qatar. Principes als arbeidsomstandigheden en sociale dialoog moeten worden gehanteerd bij het toekennen van internationale (sport)organisaties. De minister heeft zich alvast geëngageerd.
woensdag 12 december 2012 - Joke Schauvliege, Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering op 9 november jl. de definitieve goedkeuring gehecht aan de beslissing om jaarlijks 5 miljoen euro uit te trekken om meer internationale filmproducties naar Vlaanderen te halen. Vandaag wordt nu de eerste oproep gelanceerd, waardoor de eerste projecten kunnen worden ingediend. Hierdoor wordt een toename verwacht van het aantal producties in Vlaanderen, wat een stimulans voor de hele Vlaamse audiovisuele sector betekent – zowel naar uitstraling als naar economische impact. Producenten kunnen van de Vlaamse overheid terugbetaalbare voorschotten tot 400.000 euro bekomen, als economische ondersteuning van hun bestedingen in Vlaanderen.