Cultuur & Media

maandag 20 januari 2014 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 630.800 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste jaarhelft 2014. Het gaat om 12 projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. De projectsubsidies, met de zorg voor en/of, de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel, worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.
vrijdag 15 januari 2010 - Veli Yüksel, Paul Delva
Een opiniestuk van 4 volksvertegenwoordigers
vrijdag 19 april 2013 - Veli Yüksel
Het is intussen een jaarlijkse traditie: met elk nieuw seizoen gaat ‘Villa Vanthilt’ op zoek naar steden die bereid zijn een fikse som neer te leggen om gaststad te mogen zijn van het VRT-programma. Hoewel deze praktijk elke keer op veel kritiek stuit uit verschillende hoeken, zowel van de steden zelf (onder meer bij monde van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) als van de politiek, blijkt de VRT er niet van af te stappen.
dinsdag 11 maart 2014 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege investeert 500.000 euro in het nieuwe gebouw van het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper. Het betreft een investeringsproject via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). Bij investeringen in culturele infrastructuur met bovenlokaal belang zijn de aandacht voor duurzaamheid en betere toegankelijkheid essentieel.
donderdag 08 maart 2012 - Bianca Debaets
De nieuwe beheersovereenkomst aangaande de financiering van de KVS zal pas ingang vinden in 2013. Dat blijkt uit het antwoord van het bevoegde VGC-Collegelid Bruno De Lille op een vraag van Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V).
vrijdag 05 juli 2013 - Joke Schauvliege
Kunstenaars en organisaties binnen de kunsten- en erfgoedsector hebben geen nood aan nieuwe financieringsmogelijkheden, maar wel aan meer begeleiding en toegankelijkheid. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) gezegd tijdens de voorstelling van de aanvullende financiering voor de sector. Die zal meer op maat gebeuren, met onder meer de oprichting van een helpdesk.
donderdag 03 juli 2014 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. De projectsubsidies, toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet, stimuleren de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed.
woensdag 20 juni 2012 - Peter Van Rompuy
Morgen stemt de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Mede dankzij het wetsvoorstel van CD&V-senator Peter Van Rompuy werd er in het ontwerp speciale aandacht geschonken aan de opzegvergoedingen die mensen moeten betalen wanneer ze hun contract willen beëindigen. Na de stemming in de Kamer kan het ontwerp goedgekeurd worden in de Senaat.
vrijdag 27 september 2013 - Brigitte Grouwels
Op initiatief van Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, en met de steun van de Brusselse Bouwmeester, wordt de voetgangerstunnel onder de Woluwelaan ter hoogte van de kruising met de Paul Huysmanslaan op kunstzinnige wijze opgefrist. Hiervoor doet de gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit een beroep op Propaganza, een kunstenaarscollectief dat samenwerkt met graffitikunstenaars om o.a. ruimten van openbaar nut te decoreren. Omdat de voetgangerstunnel zich net tussen het park van het Maloukasteel en het shoppingcentrum van Sint-Lambrechts-Woluwe bevindt, werd “de overgang van natuur naar stedelijke cultuur” gekozen als centraal thema voor de artistieke interventie.
donderdag 14 januari 2016 - Caroline Bastiaens
De interne staatshervorming voorziet dat de Vlaamse provincies vanaf 1 januari 2017 geen cultuurbeleid meer mogen voeren. Hun taken en bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden immers overgeheveld naar lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. CD&V heeft zich steeds bezorgd getoond over de impact hiervan op het provinciale cultuuraanbod. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens vroeg de minister van cultuur daarom naar een stand van zaken. Ze stelde verheugd vast dat de subsidiereglementen die vandaag van kracht zijn, ook in 2017 behouden blijven. Tegelijk herhaalde ze haar pleidooi voor een werkbaar personeelskader eens de overheveling definitief zal zijn.