Cultuur & Media

woensdag 13 maart 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege deelt mee dat dit jaar alvast 25 Vlaamse organisaties hun internationale werking kunnen realiseren met steun van de Europese Commissie, in het kader van het Europees Cultuurprogramma (2007-2013). Eastman van danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui is uit ruim 40 inzendingen aangeduid als één van de drie culturele ambassadeurs voor Europa.
donderdag 06 februari 2014 - Joke Schauvliege
Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, een lijst met het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet.
vrijdag 03 februari 2012 - Joke Schauvliege
Nieuw Werkprogramma 2012-2015 ambieert nog meer culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en China.
dinsdag 11 juni 2013 - Veli Yüksel
De aandacht voor minder bekende of populaire sporten op de openbare omroep laat te wensen over. Dat besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Veli Yüksel op basis van informatie die hij vroeg aan de Vlaamse minister voor Media. Yüksel vraagt dat de VRT bijkomende inspanningen doet.
donderdag 03 april 2014 - Ivo Belet
Alle internetverkeer moet gelijk worden behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging. Het Europees Parlement schaarde zich vandaag met een grote meerderheid achter dit principe bij de stemming van een breder wetgevend pakket dat o.m. ook de afschaffing van roamingkosten (extra kosten voor mobiel bellen en internetten in het buitenland) inhoudt. Europarlementslid Ivo Belet: “Telecomoperatoren en televisiezenders begeven zich steeds meer op elkaars terrein. Daarom moeten we garanties inbouwen om te vermijden dat internetaanbieders het online aanbod uit eigen huis bevoordelen. De nationale ''waakhonden' (in Belgie: het BIPT) moeten erop toezien dat gelijkaardige diensten van concurrerende bedrijven tegen gelijke, faire voorwaarden worden aangeboden."
vrijdag 27 april 2012 - Joke Schauvliege
De koepel van kunsthistorische musea in Vlaanderen, de Vlaamse Kunstcollectie vzw, maakt vandaag een nieuwe website over George Minne (1866-1941) bekend: www.georgeminne.be Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: “Na de lancering van soortgelijke thematische websites over James Ensor en de Vlaamse primitieven wil deze website zowel de geïnteresseerde leek als de deskundige kunsthistoricus wegwijs maken in de wereld van de Gentse beeldhouwer Minne.”
donderdag 22 augustus 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege geeft morgen vrijdag 23 augustus om 18u op het balkon van het stadshuis van Aalst de aftrap van de vijfde editie van Cirk! Aalst, een toegankelijk en vernieuwend stadsfestival. Aansluitend bezoekt de minister samen met schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot het festival.
woensdag 21 januari 2015 - An Christiaens
Minister Sven Gatz benadrukt dat de dienstverlening van de provinciale uitleendienst zal blijven bestaan. Of deze bevoegdheid op provinciaal niveau zal blijven moet in juni duidelijk zijn. Dat antwoordde hij op een vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens, die de onzekere toekomst van de provinciale uitleendiensten aankaartte.
maandag 16 juli 2012 - Jef Van den Bergh
Jef Van den Bergh vraagt meer transparantie in de hervorming van de instellingen en wil dat minister Magnette zijn plannen voorlegt aan het parlement.
vrijdag 18 oktober 2013 - Kris Peeters
Op initiatief van minister-president Kris Peeters en viceminister-president Ingrid Lieten heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 18 oktober 2013, haar definitieve goedkeuring gegeven met betrekking tot het ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd “Agentschap Plantentuin Meise”. Het nieuwe Agentschap zal worden ondergebracht bij het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. De tekst van het ontwerpdecreet wordt nu overgemaakt aan het Vlaams parlement.