Cultuur & Media

maandag 16 juli 2012 - Jef Van den Bergh
Jef Van den Bergh vraagt meer transparantie in de hervorming van de instellingen en wil dat minister Magnette zijn plannen voorlegt aan het parlement.
vrijdag 18 oktober 2013 - Kris Peeters
Op initiatief van minister-president Kris Peeters en viceminister-president Ingrid Lieten heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 18 oktober 2013, haar definitieve goedkeuring gegeven met betrekking tot het ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd “Agentschap Plantentuin Meise”. Het nieuwe Agentschap zal worden ondergebracht bij het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. De tekst van het ontwerpdecreet wordt nu overgemaakt aan het Vlaams parlement.
woensdag 06 juli 2016 - Joris Poschet
Een snelle uitklaring van de opdracht van NADO Vlaanderen én de lancering van een campagne voor ethisch sporten, dat vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet naar aanleiding van de ophef over de efficiëntie van het antidopingbeleid in Vlaanderen.
vrijdag 09 november 2012 - Joke Schauvliege, Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering de definitieve goedkeuring gehecht aan de beslissing om jaarlijks 5 miljoen euro uit te trekken om meer internationale filmproducties naar Vlaanderen te halen. Producenten kunnen van de Vlaamse overheid terugbetaalbare voorschotten tot 400.000 euro bekomen, als economische ondersteuning van hun bestedingen in Vlaanderen.
dinsdag 17 december 2013 - Joke Schauvliege
Op donderdag 19 december deelt Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege het boekje Thuis. 50 jaar migratie uit aan pendelaars.
donderdag 07 april 2011 - Sabine de Bethune
Sabine de Bethune wil dat EU reageert op arrestatie
woensdag 13 maart 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege deelt mee dat dit jaar alvast 25 Vlaamse organisaties hun internationale werking kunnen realiseren met steun van de Europese Commissie, in het kader van het Europees Cultuurprogramma (2007-2013). Eastman van danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui is uit ruim 40 inzendingen aangeduid als één van de drie culturele ambassadeurs voor Europa.
donderdag 06 februari 2014 - Joke Schauvliege
Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege is het apostelretabel van de Sint-Dimpnakerk van Geel definitief opgenomen op de Topstukkenlijst, een lijst met het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap dat een bijzondere bescherming geniet.
vrijdag 03 februari 2012 - Joke Schauvliege
Nieuw Werkprogramma 2012-2015 ambieert nog meer culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en China.
dinsdag 11 juni 2013 - Veli Yüksel
De aandacht voor minder bekende of populaire sporten op de openbare omroep laat te wensen over. Dat besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Veli Yüksel op basis van informatie die hij vroeg aan de Vlaamse minister voor Media. Yüksel vraagt dat de VRT bijkomende inspanningen doet.