Cultuur & Media

maandag 23 april 2012 - Joke Schauvliege
In de regio Aalst lanceert Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op maandag 4 juni een proefproject met één algemene vrijetijdskaart, de UiTPAS. Vandaag werd bij CultuurNet in Brussel een demonstratie gegeven van hoe die UiTPAS in de praktijk zal werken.
maandag 05 augustus 2013 - Stefaan Vercamer
Als je mag afgaan op wie allemaal gebruik maakt van het kunstenaarsstatuut, is er serieus wat artistiek talent bijgekomen in ons land de laatste jaren. Stefaan De Clerck en Stefaan Vercamer vermoeden echter dat het statuut wordt misbruikt en pleiten voor duidelijker criteria.
donderdag 12 februari 2015 - Koen Van den Heuvel
Op basis van de studie Supportersparticipatie die in zijn opdracht door advocatenkantoor Curia werd gemaakt, wil de Vlaamse minister van sport supporters nauwer betrekken bij het beleid van de voetbalclubs. Op dit vlak is CD&V-fractievoorzitter Koen Van den Heuvel het met de minister eens. Maar waar die laatste aangeeft niet veel meer te kunnen doen dan het aanreiken van een aantal modellen, ziet CD&V kansen om de overheid een actievere rol te laten spelen om dit participatiemodel ingang te laten vinden.
vrijdag 13 juli 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent aan het Stedelijk Museum Hoogstraten, de Plantentuin Universiteit Gent, het STAM, het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, het MAS, het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, het Archief OCMW Gent,het Stadsarchief Waregem en het Stadsarchief Ieper een kwaliteitslabel toe. Met het label erkent de Vlaamse overheid sinds 1996 de kwaliteitsvolle werking van erfgoedinstellingen.
vrijdag 18 oktober 2013 - Kris Peeters
De Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Peeters, het dossier tot toekenning van de subsidies aan vzw IPS Vlaanderen en aan vzw Wereldmediahuis goedgekeurd. IPS Vlaanderen en vzw Wereldmediahuis ontvangen respectievelijk een subsidie van 450.000 euro en 630.000 euro, als bijdrage voor hun werking in de periode 2013-2014-2015.
donderdag 30 juni 2016 - Caroline Bastiaens
Vandaag maakte de minister van cultuur de beslissing bekend van de Vlaamse Regering over de toekenning van meerjarige werkingssubsidies voor de Vlaamse kunstensector. Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens roept op tot de volgende stap: “Het grote aantal ingediende en positief geadviseerde dossiers bewees – eens te meer – de kwaliteit, de diversiteit, innovatiekracht en creativiteit van het professionele culturele landschap in Vlaanderen. Maar het werk is nog niet af.”
donderdag 08 november 2012 - Bianca Debaets
Bianca Debaets, Brussels Parlementslid (CD&V) en gemeenteraadslid in stad Brussel betreurt dat op de Brusselse Grote Markt (vanaf) dit jaar geen kerstboom en kribbe meer zullen staan.
vrijdag 06 december 2013 - Cindy Franssen
Meer gezinnen in armoede kunnen genieten van vakantie door een goede samenwerking en wisselwerking tussen het project de UiTPAS en het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit vernam Cindy van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.
dinsdag 19 februari 2013 - Griet Smaers
Net voor de zomer van vorig jaar kondigde minister president Kris Peeters aan dat Vlaanderen met zekerheid een .vlaanderen – extensie zou krijgen.
maandag 03 februari 2014 - Cindy Franssen
In het kader van het verkeersveiligheidsbeleid investeert de Vlaamse overheid 64.700 euro in het sociaal-maatschappelijke filmproject ‘Booster’. Momenteel lopen de opnames, de première is voorzien in april/mei 2014. Dit vernam volksvertegenwoordiger Cindy Franssen in een antwoord op haar vraag aan minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits.