Economie & Financiën

maandag 03 september 2012 - Kris Peeters
Minister-president Kris Peeters betreurt de hoge faillissementscijfers voor de eerste 8 maanden van 2012, die vandaag gepubliceerd zijn door handelsinformatiekantoor Graydon. Minister-president Peeters benadrukt dat ondernemers nood hebben aan een gepaste dienstverlening als ze in moeilijkheden komen. In een ondernemende samenleving wordt er dan ook alles aan gedaan om gefailleerden een tweede kans te geven, onderstreept minister-president Peeters, tevens bevoegd voor economie.
vrijdag 28 februari 2014 - Koen Geens
De Ministerraad keurde vandaag op voorstel van minister van Financiën Koen Geens het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2014 goed. De totaalenveloppe die voor subsidies wordt vrijgemaakt bedraagt 205,3 miljoen euro.
vrijdag 19 april 2013 - Hendrik Bogaert
De Ministerraad besliste dat alle federale overheidsdiensten vanaf 1 januari 2014 toetreden tot Fedoclean, de dienst die alle schoonmaakopdrachten van de federale overheid moet centraliseren. Dit is het eerste grote project waar de gehele administratie, inclusief leger, politie en justitie samenwerkt om kosten te besparen.
dinsdag 02 juni 2015 - Tom Vandenkendelaere
De CEO's van grote multinationals als McDonalds en Ikea weigeren in te gaan op de uitnodiging van het Bijzondere Commissie over de tax rulings (TAXE) in het Europees Parlement. "Een schandaal," vindt Europarlementslid en plaatsvervangend lid van de Commissie, Tom Vandenkendelaere, "Om hun eigen belangen te verdedigen komen deze bedrijven en hun lobbyisten elke dag aankloppen aan de deur van het Parlement. Maar wanneer datzelfde Parlement hen om uitleg vraagt over hun belastingdeals, geven ze niet thuis en verstoppen ze zich achter agendaproblemen. Dit kan niet zonder gevolgen blijven."
vrijdag 17 februari 2012 -
De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering sloten vandaag een loopbaanakkoord af voor de komende twee jaar. Met dit akkoord zet de Vlaamse regering samen met de sociale partners de belangrijke stap naar meer maatwerk op de arbeidsmarkt.
dinsdag 05 november 2013 - Koen Geens
In afwachting van de blauwdruk voor een fiscale hervorming stelde Minister Geens op 24 oktober een pakket van fiscale vereenvoudigingsmaatregelen voor burger en ondernemingen voor. Eén van die maatregelen is de aanpassing van de procedure voor de erkenning van culturele instellingen in het kader van de giften.
maandag 15 oktober 2012 - Marianne Thyssen
De economische en monetaire commissie van het Europees Parlement heeft zich vanmiddag met een grote meerderheid van christen-democraten, liberalen, sociaal-democraten en groenen achter een verslag van Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) over de voltooiing van de Europese Monetaire Unie geschaard (EMU).
dinsdag 01 april 2014 -
Tijdens de laatste drie controles van de Economische Inspectie is gebleken dat de prijzen die werden gehanteerd tijdens de promotieperiodes hoger zijn dan de prijs voor diezelfde promotieperiode. Zo werden bij minstens één op de tien verkooppunten onregelmatigheden vastgesteld Dit meldt CD&V-Kamerlid Liesbeth Van der Auwera naar aanleiding van een parlementaire vraag (SV 0578) aan de minister van Economie en Consumentenzaken. Het volgende onderzoek is gepland voor dit jaar.
woensdag 22 mei 2013 - Marianne Thyssen
Het Europees Parlement heeft vanmiddag gestemd over het amendementenpakket voor een strenger Europees toezicht op de banken. Naast een verordening die een Europees banktoezichtsysteem opzet, bevat het wetgevend pakket ook een wijzigingsverordening die de werking van de bestaande Europese Bankenautoriteit afstemt op de nieuwe toezichtstructuur.
dinsdag 06 oktober 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement wil dat de bescherming van de geografische herkomst van landbouwproducten ook geldt voor lokaal geproduceerde goederen en handwerk waar traditionele kennis aan te pas komt. De bescherming bestaat al voor voeding en landbouwproducten zoals Geraardsbergse mattentaarten, potjesvlees van de Westhoek of de Gentse azalea. " Consumenten zijn meer en meer op zoek naar authenticiteit en eerlijke producten. Daarom kan dergelijke bescherming voor de geografische aanduiding van een product, ook als dat niet agrarisch is, een commercieel voordeel opleveren. Het gaat bij voorbeeld om Belgische blauwsteen of het aardappelmesje uit Solingen met het gekende molentje," zegt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere.