Economie & Financiën

maandag 14 mei 2012 - Jenne De Potter, Stefaan Vercamer
Jenne De Potter en Stefaan Vercamer hebben een wetsvoorstel ingediend om de girale betaling van het loon te verplichten. In de praktijk wordt de overgrote meerderheid van de lonen reeds via overschrijving uitbetaald, maar in enkele sectoren is het uitbetalen in cash nog een veelvoorkomende praktijk.
donderdag 19 december 2013 - Koen Geens
Een jaar na een akkoord over de eerste pijler van de bankenunie (eengemaakt toezicht) is er een akkoord over de tweede pijler (SRM): een eengemaakt resolutiemechanisme berustend op een eengemaakt resolutiefonds. Beide pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: een adequaat toezicht en efficiënte afwikkeling van banken wanneer het fout loopt. België heeft steeds gepleit voor een efficiënte beslissingsprocedure en met dit akkoord is dit bereikt.
donderdag 27 december 2012 - Kris Peeters
Onze Vlaamse bedrijven behoren tot de Europese top wat betreft het aanbieden van een eigen website, en wat betreft het ontvangen van online bestellingen. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, vooral op het vlak van webwinkelen door Vlaamse burgers. Dat blijkt uit een studie die minister-president Peeters liet uitvoeren door de studiedienst van de Vlaamse regering. Daarom wordt, op initiatief van minister-president Peeters, het project “Commerciële Inspiratie” opgestart. Dit project zal handelaars begeleiden in het wereldwijde web.
donderdag 30 oktober 2014 - Raf Terwingen
Bij een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap doen. Op basis van deze aangifte worden de successierechten bepaald. Het vervullen van deze verplichting is echter niet eenvoudig. Vele erfgenamen zijn immers niet op de hoogte of weten zelfs niet eens of ze erfgenaam zijn. Kamerlid Raf Terwingen pleit dan ook voor een vooringevulde aangifte van nalatenschap.
vrijdag 07 oktober 2011 - Hendrik Bogaert
Over de voorstellen van Hendrik Bogaert over de begroting..
vrijdag 05 juli 2013 - Kris Peeters
Op voorstel van minister-president Kris Peeters keurde de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 5 juli 2013, de uitvoeringsbesluiten op het Bankenplan goed. Na de decreetwijziging die op 3 juli 2013 werd aangenomen in het Vlaams parlement, wordt met deze beslissing van de Vlaamse regering de weg vrijgemaakt voor de waarborging van nieuwe financieringsinstrumenten. Heel concreet zullen nog in 2013 voor 1,1 miljard aan KMO-fondsen opgericht worden.
dinsdag 19 juni 2012 - Kris Peeters
Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) is het speerpunt van het Vlaamse relancebeleid. Het beleidskader is klaar, het is nu aan de industrie om de handschoen op te nemen en een nieuwe investeringsdynamiek op te starten om te komen tot een Nieuw Industrieel Ondernemen. De ondernemers voor de industrie van de toekomst kunnen zo mee een nieuwe investeringsdynamiek op gang brengen.
woensdag 22 januari 2014 - Koen Geens
Zoals gisteren door Minister van Financiën Koen Geens aangegeven, werden contacten gelegd over het beloningsbeleid van Dexia. Na overleg met de CEO van Dexia, Karel De Boeck en in samenspraak met de Franse Minister van Financiën, Pierre Moscovici, zal Minister Geens het remuneratiecomité en de Raad van Bestuur van Dexia vragen om het beloningsbeleid van de leden van het Directiecomité te herbekijken.
maandag 25 februari 2013 - Kris Peeters
Tijdens een ontmoeting eerder vandaag, heeft CEO Cheerag Arya van de Indische multinational JBF aan Vlaams minister-president Kris Peeters herbevestigd dat hun geplande investering in Geel volledig zal worden uitgevoerd. Met deze investering is een bedrag van 160 miljoen euro gemoeid en er zullen 150 nieuwe banen gecreëerd worden.
donderdag 12 februari 2015 - Tom Vandenkendelaere
“We moeten het procedurele gekrakeel zo snel mogelijk achter ons laten en snel werk maken van een toekomstgericht wetgevend initiatiefrapport en een bijzondere commissie om fiscale wantoestanden in kaart te brengen. Het is de hoogste tijd om serieuze stappen vooruit te zetten,” zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de economische en monetaire commissie, naar aanleiding van de goedkeuring door het Europees Parlement over de oprichting van een bijzondere commissie over fiscale transparantie in de EU. Vandenkendelaere zal als plaatsvervangend lid zetelen in de bijzondere commissie.