Economie & Financiën

maandag 17 februari 2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Economie, lanceert de projectoproep ESKIMO: ‘ESCO’s voor kmo’s’. Een Energy Service Company (ESCO) is een bedrijf dat energiediensten (zoals verlichting, verwarming, klimatisatie, …) aanbiedt aan KMO’s. Op die manier wordt nadrukkelijk ingezet op energiebesparing en –efficiëntie. Het totale beschikbare budget voor de projectoproep bedraagt anderhalf miljoen euro.
vrijdag 29 maart 2013 - Kris Peeters
De Vlaamse regering stelde vanavond de resulaten van haar begrotingscontrole 2013 voor. Binnen de begroting in evenwicht heeft de Vlaamse regering in deze budgetcontrole 2013 ook oplossingen gevonden voor belangrijke uitdagingen
zondag 26 april 2015 - Roel Deseyn
Vorig jaar behandelden de regionale Invorderingscentra van Financiën 4.423 dossiers die de poogden om een vrijstelling van nalatigheidsintresten te bekomen. Dat is een stijging met maar liefst 38 procent in vergelijking met 2012, toen 3.196 dossiers werden behandeld. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn aan de minister van Financiën.
woensdag 25 januari 2012 - Steven Vanackere
In het regeerakkoord zijn nieuwe fiscale ontvangsten opgenomen en maatregelen voor een correcte inning. Een groot deel hiervan werd al in december van vorig jaar geconcretiseerd. In de programmawet wordt een tweede pakket voorzien. Steven Vanackere gaf vandaag toelichting aan de pers.
donderdag 24 oktober 2013 - Koen Geens
Op voorstel van Minister van Financiën, Koen Geens , werd vandaag in de Ministerraad de fiscale vereenvoudigingswet goedgekeurd. In afwachting van een nog bredere blauwdruk van fiscale hervorming stelt Minister Geens nu al een aantal maatregelen voor die het voor burger en ondernemer gemakkelijker moeten maken. De volgende principes werden gehanteerd: een aantal wetten worden vereenvoudigd, een aantal regels worden geharmoniseerd en remediëring aan rechtspraak wordt geboden.
donderdag 04 oktober 2012 - Kris Peeters
Vandaag vond op het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters de voorstelling van de Vlaamse Regionale Indicatoren 2012 plaats. De gegevens uit dit VRIND rapport geven een zo volledig mogelijk beeld van de Vlaamse samenleving aan de hand van verschillende beleids- en omgevingsindicatoren.
dinsdag 25 maart 2014 - Kris Peeters
Vandaag, dinsdag 25 maart 2014, heeft Vlaams minister-president Kris Peeters ‘KLIP Digitaal’ (het digitaal kabel- en leidingportaal) officieel voorgesteld, in aanwezigheid van onder meer Mark Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw), Hilde Masschelein (Bouwunie), Hilde Beeckmans (Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders), Luc Martens (VVSG).
vrijdag 03 mei 2013 - Koen Geens
Minister van Financiën Koen Geens wil dat belastingparadijzen participatief meewerken aan de OESO-standaard inzake fiscale transparantie. Hiertoe heeft hij het initiatief genomen om de procedure voor de ratificatie van akkoorden die uitwisseling van gegevens voorzien, te stroomlijnen.
woensdag 08 juli 2015 - Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement schaart zich achter het verderzetten van de onderhandelingen over een mogelijk handelsverdrag met de VS (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership), op voorwaarde dat niet geraakt wordt aan het recht van de Europese overheden om onze hoge arbeidsvoorwaarden, milieunormen en consumentenbescherming te garanderen en uit te bouwen
dinsdag 20 maart 2012 - Kris Peeters
De Vlaamse overheid gaat in zee met DNS.be voor de aanvraag van de toplevel domeinnaam met extensie .vlaanderen. Vlaams minister-president Kris Peeters wees de concessie vandaag toe.