Economie & Financiën

dinsdag 19 juni 2012 - Kris Peeters
Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) is het speerpunt van het Vlaamse relancebeleid. Het beleidskader is klaar, het is nu aan de industrie om de handschoen op te nemen en een nieuwe investeringsdynamiek op te starten om te komen tot een Nieuw Industrieel Ondernemen. De ondernemers voor de industrie van de toekomst kunnen zo mee een nieuwe investeringsdynamiek op gang brengen.
woensdag 22 januari 2014 - Koen Geens
Zoals gisteren door Minister van Financiën Koen Geens aangegeven, werden contacten gelegd over het beloningsbeleid van Dexia. Na overleg met de CEO van Dexia, Karel De Boeck en in samenspraak met de Franse Minister van Financiën, Pierre Moscovici, zal Minister Geens het remuneratiecomité en de Raad van Bestuur van Dexia vragen om het beloningsbeleid van de leden van het Directiecomité te herbekijken.
maandag 25 februari 2013 - Kris Peeters
Tijdens een ontmoeting eerder vandaag, heeft CEO Cheerag Arya van de Indische multinational JBF aan Vlaams minister-president Kris Peeters herbevestigd dat hun geplande investering in Geel volledig zal worden uitgevoerd. Met deze investering is een bedrag van 160 miljoen euro gemoeid en er zullen 150 nieuwe banen gecreëerd worden.
donderdag 12 februari 2015 - Tom Vandenkendelaere
“We moeten het procedurele gekrakeel zo snel mogelijk achter ons laten en snel werk maken van een toekomstgericht wetgevend initiatiefrapport en een bijzondere commissie om fiscale wantoestanden in kaart te brengen. Het is de hoogste tijd om serieuze stappen vooruit te zetten,” zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de economische en monetaire commissie, naar aanleiding van de goedkeuring door het Europees Parlement over de oprichting van een bijzondere commissie over fiscale transparantie in de EU. Vandenkendelaere zal als plaatsvervangend lid zetelen in de bijzondere commissie.
dinsdag 18 oktober 2011 - Eric Van Rompuy
Een blogpost van Eric Van Rompuy
vrijdag 13 september 2013 - Marianne Thyssen
Het Europees Parlement gaf finaal groen licht aan een strenger Europees toezicht op de banken. Dit moet in het najaar 2014 volledig operationeel zijn. Hiermee is de eerste pijler afgewerkt van de zogenaamde "bankenunie" en komt er een einde aan een wetgevingsproces dat precies een jaar geleden werd opgestart.
vrijdag 20 juli 2012 - Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor economie, heeft de Vlaamse regering vandaag haar principeakkoord verleend om de Waarborgregeling in geval van economische crisis uit te breiden voor een aantal vormen van overbruggingsfinanciering. Daarnaast verleent de Vlaamse regering ook haar principieel akkoord om in de Waarborgregeling een differentiatiebeleid, ter beheersing van de risico’s, te voorzien.
vrijdag 21 februari 2014 - Koen Geens
Om de kostprijs van het eenheidsstatuut voor de bedrijven te drukken, heeft de Regering in december afgesproken om in een fiscale vrijstelling voor het "sociaal passief" te voorzien. Deze regeling werd door Minister van Financiën Koen Geens uitgewerkt en vandaag goedgekeurd in Ministerraad. De regeling voorziet erin dat werkgevers per werknemer die 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut heeft bereikt, een bepaald deel van hun winsten of baten kunnen vrijstellen van belasting. Dat deel wordt per jaar vastgesteld op het loon van drie weken en op het loon van 1 week vanaf 20 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut.
donderdag 11 april 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters brengt op vrijdag 12 april 2012 een bezoek brengen aan de Volvo Car Group in Zweden. Hij zal hierbij kennismaken met de CEO van Volvo Car Group, Hakan Samuelsson, en verschillende directieleden. Het opzet van dit bezoek is een update te bekomen van de huidige situatie en uitdagingen voor Volvo Car Group.
maandag 04 mei 2015 - Kris Peeters
Op initiatief van Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft de federale regering beslist om verschillende wijzigingen aan te brengen in het Wetboek van Economisch Recht. Hiermee zet Minister van Werk Kris Peeters juridische tekortkomingen en onjuistheden in de economische wetgeving recht. Hij doet dit in samenspraak met de FOD Economie, Assuralia, de verschillende beroepsverenigingen uit de verzekeringssector, en FSMA. “Deze beslissing is een kwestie van gezond verstand. Of het nu gaat over geblokkeerde rekeningen, ziekteverzekeringen, reclamefolders, of de job van verzekeringstussenpersoon: we maken het leven en ondernemen logischer, makkelijker en betrouwbaarder”, aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.