Economie & Financiën

vrijdag 23 maart 2012 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Peeters, wordt aan vijf Vlaamse ondernemingen in totaal 10,3 miljoen euro steun toegekend in het kader van strategische investerings- en opleidingssteun. Deze dossiers gaan gepaard met bijna 320 miljoen materiële investeringen en 42 miljoen uitgaven voor opleiding en training. In de betrokken ondernemingen zullen zo in totaal 605 bijkomende voltijdse arbeidsplaatsen gecreëerd worden.
donderdag 28 november 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters nam deel aan de Belgische economische zending naar India. De minister-president zou achtereenvolgens New Dehli, de politieke hoofdstad van het land en Mumbai, de economische hoofdstad van het land bezoeken. Het betrof in de eerste plaats een economische zending, maar er waren ook politieke contacten.
woensdag 14 november 2012 - Marianne Thyssen
De Europese ministers van Financiën bevestigden gisteren hun voornemen om tegen de jaarwisseling klaar te zijn met een gemeenschappelijk Europees toezicht op de bankensector. Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V), die rapporteur is voor dit dossier in het Europees Parlement, beaamt die ambitie en doet er zelf alles aan om ze waar te maken.
woensdag 23 april 2014 - Koen Geens
Minister van Financiën Koen Geens en dienstdoend Ambassadeur van de Verenigde Staten, Mark Storella, ondertekenden vandaag het akkoord over de wederzijdse uitwisseling van financiële informatie en de implementatie van het FATCA-akkoord (Foreign Account Taks Compliance Act)
vrijdag 14 juni 2013 - Koen Geens
Ondernemers die te hoge intresten betalen op hun lening kunnen straks véél goedkoper overstappen naar een andere bank die betere condities biedt. En rechters kunnen banken die een bedrijf een totaal onaangepaste (lees: te dure) lening aansmeren, verplichten om een goedkoper krediet te verstrekken. Met die maatregelen wil minister Geens zorgen dat bedrijven gemakkelijker aan goedkopere leningen geraken.
dinsdag 15 december 2015 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement keurt morgen 24 concrete aanbevelingen goed om het vennootschapsbelastingbeleid in de EU transparanter en eerlijker te maken. Deze beleidsvoorstellen volgen op de Luxleaks-onthullingen van november 2014, waaruit bleek dat vele lidstaten te ver gaan in het lokken van multinationals met voordelige fiscale regelingen. Het EP wil onder meer dat er snel werk wordt gemaakt van een verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). “De enige manier om uit de negatieve spiraal van de fiscale concurrentie te geraken is een eengemaakte belastbare basis voor de vennootschapsbelasting," reageert Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische en monetaire zaken. “Een eengemaakte belastbare basis maakt het ontwijken van belastingen en opzetten van fiscale constructies ten voordele van multinationals bijzonder moeilijk. Hierdoor kunnen KMO’s eerlijker concurreren op een gelijk speelveld. Bovendien zullen lidstaten nog altijd kunnen concurreren door middel van hun tarieven maar dan wel op een transparante manier."
maandag 14 mei 2012 - Jenne De Potter, Stefaan Vercamer
Jenne De Potter en Stefaan Vercamer hebben een wetsvoorstel ingediend om de girale betaling van het loon te verplichten. In de praktijk wordt de overgrote meerderheid van de lonen reeds via overschrijving uitbetaald, maar in enkele sectoren is het uitbetalen in cash nog een veelvoorkomende praktijk.
donderdag 19 december 2013 - Koen Geens
Een jaar na een akkoord over de eerste pijler van de bankenunie (eengemaakt toezicht) is er een akkoord over de tweede pijler (SRM): een eengemaakt resolutiemechanisme berustend op een eengemaakt resolutiefonds. Beide pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: een adequaat toezicht en efficiënte afwikkeling van banken wanneer het fout loopt. België heeft steeds gepleit voor een efficiënte beslissingsprocedure en met dit akkoord is dit bereikt.
donderdag 27 december 2012 - Kris Peeters
Onze Vlaamse bedrijven behoren tot de Europese top wat betreft het aanbieden van een eigen website, en wat betreft het ontvangen van online bestellingen. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, vooral op het vlak van webwinkelen door Vlaamse burgers. Dat blijkt uit een studie die minister-president Peeters liet uitvoeren door de studiedienst van de Vlaamse regering. Daarom wordt, op initiatief van minister-president Peeters, het project “Commerciële Inspiratie” opgestart. Dit project zal handelaars begeleiden in het wereldwijde web.
donderdag 30 oktober 2014 - Raf Terwingen
Bij een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap doen. Op basis van deze aangifte worden de successierechten bepaald. Het vervullen van deze verplichting is echter niet eenvoudig. Vele erfgenamen zijn immers niet op de hoogte of weten zelfs niet eens of ze erfgenaam zijn. Kamerlid Raf Terwingen pleit dan ook voor een vooringevulde aangifte van nalatenschap.