Economie & Financiën

vrijdag 08 maart 2013 - Kris Peeters
In het kader van het Bankenplan keurde de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Peeters, vandaag het ontwerp van decreet goed ter uitbreiding van de Gigarantwaarborgregeling. Door dit decreet zullen KMO-fondsen kunnen worden opgericht voor langetermijnfinanciering, voor in totaal 1 miljard euro toegezegd door de banken, en met een beperkte overheidswaarborg door de nv Gigarant.
woensdag 15 april 2015 - Leen Dierick
De economische inspectie heeft in 2014 in totaal 1.138 controles ingesteld, verspreid over drie algemene onderzoeken in de autosector. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (SV 93) van CD&V-Kamerlid Leen Dierick aan de minister van Consumentenzaken. De controles spitsen zich toe op de ‘car-pass’, een document dat de kilometerhistoriek van het voertuig weergeeft.
zondag 22 januari 2012 - Griet Smaers
De logistieke sector kampt met een heel aantal knelpunten die een dringende domein– en bevoegdheidsoverschrijdende aanpak vragen om van Vlaanderen effectief een logistieke topregio te maken tegen 2020. De sector heeft in het bijzonder nood aan meer instroom naar logistieke opleidingen. Verder vergt het opleidingenaanbod een betere afstemming op de noden van de arbeidsmarkt en moet er tot slot meer worden ingezet op hoogwaardige "kennis" en hoogwaardige jobs in de logistieke sector.
donderdag 17 oktober 2013 - Kris Peeters
De World Food Prize, ook wel de “Nobelprijs voor voedsel en landbouw” genoemd, bekroont jaarlijks één of meerdere personen wiens werk van uitzonderlijk maatschappelijk belang is voor de kwaliteit, kwantiteit of de beschikbaarheid van voedsel. Het is de eerste keer ooit dat een Vlaming deze prestigieuze prijs ontvangt.
donderdag 13 september 2012 - Hilde Crevits
Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits is het belangrijk dat transport over water duurzaam verloopt. Meer en meer ziet de scheepvaart vloeibaar aardgas (LNG – liquefied natural gas) als nieuwe brandstof voor schepen. Vanaf 2015 gelden er strengere normen voor de zwaveluitstoot van schepen. De naleving van die strengere normen vormt een grote uitdaging voor de maritieme sector. Havens zullen geconfronteerd worden met de uitdaging om op een veilige manier LNG op te slaan en beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Minister Hilde Crevits liet daarom in samenwerking met de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent en FluxysLNG een studie maken over hoe LNG in de Vlaamse havens kan worden aangeboden. De 23 aanbevelingen uit de studie worden door de verschillende actoren omgezet naar de praktijk.
dinsdag 11 maart 2014 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft een uitbreiding van de huidige anti-witwas regels goedgekeurd die ervoor zorgen dat ook online gokbedrijven in de toekomst maatregelen zullen moeten nemen om witwaspraktijken tegen te gaan. Ivo Belet: "De nieuwe regels zijn een goede zaak voor de sport, aangezien nu ook sportweddenschappen in het vizier van de anti-witwasregels komen. Zo voorkomen we dat zwart geld wordt witgewassen via omgekochte wedstrijden en illegale gokprakijken. De nieuwe regels verplichten gokbedrijven de anti-witwascel te waarschuwen als er vermoedens zijn dat de ingezette gelden uit criminele bron afkomstig zijn. Op die manier wordt de sportwereld minder kwetsbaar voor malafide personen die hun geld via weddenschappen op sportwedstrijden witwassen".
vrijdag 26 april 2013 - Kris Peeters
Op initiatief van minister-president Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag beslist, in het kader van het programmadecreet, om de winwinlening uit te breiden. KMO’s zullen dankzij deze uitbreiding tot 200.000,- kunnen ontlenen bij familie, vrienden of kennissen, met een fiscale tegemoetkoming. Deze uitbreiding van het succesvolle instrument past in de uitvoering van het Bankenplan van minister-president Peeters, waarmee de Vlaamse regering de financiering en kredietverstrekking aan bedrijven wil verbeteren.
woensdag 17 juni 2015 - Ivo Belet
Het Europees parlement wil dat er in de EU een totaal verbod komt op het klonen van dieren alsook op het verhandelen en importeren van levensmiddelen van kloondieren en hun nakomelingen. De bevoegde commissie voor milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft dat vanmiddag beslist. Met deze stemming verscherpt het Parlement het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een verbod op het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden.
woensdag 29 februari 2012 - Kris Peeters
Kris Peeters gaf in het kader van het actualiteitsdebat begrotingscontrole toelichting : De Vlaamse regering heeft bij de goedkeuring van de begroting 2012 door dit Parlement in december vorig jaar, meteen aangekondigd dat we in februari een vervroegde begrotingscontrole zouden houden, twee maanden vroeger dan gepland. Daarmee wilden we inspelen op de snel wijzigende economische omstandigheden. Met deze vervroegde begrotingscontrole zetten wij ons voornemen om ook 2012 af te sluiten met een begroting in evenwicht, extra kracht bij.
dinsdag 19 november 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters maakte op een studiedag over crowdfunding de resultaten van een studie en zijn beleidsmatige initiatieven omtrent crowdfunding bekend. Minister-president Peeters zal samen met zijn federale collega, de minister van Financiën, in overleg treden over de mogelijkheden om de Belgische regelgeving af te stemmen op deze van de buurlanden. Daarnaast zal minister-president Peeters samen met Agentschap Ondernemen inzetten op informatieverstrekking over crowdfunding, met ondermeer promotie, infosessies en workshops.