Gelijke kansen

donderdag 06 maart 2014 - Els Van Hoof
In 2012 werden 32 Afghaanse vrouwen verblijfsrecht toegekend op basis van gendergevoelige redenen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (5-9920) van CD&V-senatrice Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. In totaal werden er in dat jaar 271 beslissingen genomen in dossiers van Afghaanse vrouwen, die voornamelijk asiel aanvroegen samen met hun echtgenoot of familie. In de aanloop van Internationale Vrouwendag op 8 maart leek het haar interessant om ook eens een blik te werpen buiten onze landsgrenzen.
zaterdag 08 oktober 2011 - Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri
Op vrijdag 7 oktober, de dag voor Waardig Werk, voerden vakbonden en NGO’s wereldwijd actie rond waardig werk voor alle werknemers. Dit jaar greep de Belgische Coalitie voor Waardig Werk de dag aan om de ratificatie van de IAO Conventie 189 onder de aandacht te brengen.
vrijdag 17 juli 2015 - Veli Yüksel
Feest is van alle tijden, maar toch nog het meest van zomerse tijden. Op 11 juli werd de Vlaamse feestdag gevierd, terecht. Vrijdag vieren de moslims het einde van de Ramadan. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wenste hen op een iftarmaaltijd in Gent een goed Suikerfeest toe. Mooie woorden. Maar in schril contrast met de beslissing van zijn minister om het andere feest van moslims, het Offerfeest in de war te sturen.
donderdag 29 maart 2012 - Marianne Thyssen
"In het huidige economische klimaat en met het oog op de vergrijzing kunnen we niet onbestraft zoveel vrouwelijk talent onderbenut laten in de bedrijfswereld." Dit zei Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) naar aanleiding van de stemming van een verslag over een betere corporate governance in Europese bedrijven.
vrijdag 23 november 2012 - Els Van Hoof
Op vrijdag 23 november 2012 neemt CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij het voortouw in de Witte Lintjes campagne in Vlaanderen en Brussel. De ‘White Ribbon’ campagne is een internationale actie tegen geweld op vrouwen. Dit jaar richt Vrouw & Maatschappij extra aandacht op seksuele intimidatie op publieke plaatsen.
maandag 15 juli 2013 - Els Van Hoof, Sabine de Bethune
'CD&V zal het wetsontwerp van de minister van Justitie, dat vermoedelijk aanstaande vrijdag wordt besproken op de ministerraad, goedkeuren in het parlement.' Dit zeggen senators Sabine de Bethune en Els Van Hoof naar aanleiding van de berichtgeving erover in de media. Na goedkeuring moet het mogelijk worden voor ouders om vrij te kunnen kiezen welke naam ze aan hun kinderen willen geven: die van de vader, die van de moeder, of die van allebei.
maandag 26 mei 2014 - Els Van Hoof
Op basis van de voorlopige resultaten stelt Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, vast dat er zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement meer vrouwen verkozen zijn dan bij de vorige verkiezingen. Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij: ‘Sinds de wet Smet-Tobback is het verplicht om evenveel mannen als vrouwen op de lijsten te hebben. Dat blijft duidelijk zijn vruchten afwerpen. Vrouwen zijn een vaste waarde geworden in het parlement. Hun aandeel stijgt gestaag’.
vrijdag 03 februari 2012 - Paul Delva
In Brussel leven heel wat kinderen in schrijnende armoede. De strijd tegen de kinderarmoede moet er dus een absolute prioriteit zijn. Helaas loopt aan Vlaamse kant één en ander stroef … Brussel liep vorig jaar Vlaamse subsidies mis, omdat de bevoegde Vlaamse Minister de VGC onvoldoende betrok bij haar initiatief. Een gemiste kans voor de hoofdstad !
vrijdag 11 mei 2012 - Els Van Hoof
Op 12 mei is het de tweede Zij blij-dag van Vrouw & Maatschappij. Op 20 plaatsen in Vlaanderen trekken lokale afdelingen de straat op voor een betere combinatie van zorg, gezin en arbeid. Dit jaar willen we zorgen dat zij (en hij) blij is op de werkvloer en voeren we actie voor gezinsvriendelijke werkplaatsen.
vrijdag 08 februari 2013 -
“Een lokaal holebibeleid, graag ook met daden”, aldus Brigitte De Pauw.