Gelijke kansen

vrijdag 11 mei 2012 - Hendrik Bogaert
De Ministerraad keurde vandaag in tweede lezing het voorstel goed van Minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert dat quota bepaalt voor vrouwelijke topambtenaren. In 2012 al moet minstens één overheidsmanager op zes een vrouw zijn.
woensdag 06 februari 2013 - Els Van Hoof
Op de nieuwjaarsreceptie van Vrouw & Maatschappij werden de winnaars van de poll voor de ‘Eregalerij van Vrouw & Maatschappij 2012’ bekend gemaakt. De genomineerden uit deze poll zijn personen of instellingen die in 2012 nieuws maakten met hun inzet voor gelijke kansen.
vrijdag 08 november 2013 - Els Van Hoof
Op vrijdag 8 november 2013 neemt de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij het voortouw in de Witte Lintjes-campagne in Vlaanderen en Brussel. De ‘White Ribbon’ campagne is een internationale actie tegen geweld op vrouwen. De lokale V&M-afdelingen trekken vergezeld van vrijwilligers naar zo’n 57 stations en andere druk bezochte plaatsen[1] om de daad bij het woord te voegen. Meer dan 24.000 Witte Lintjes en flyers zullen uitgedeeld worden aan reizigers en toevallige voorbijgangers.
vrijdag 11 april 2014 - Ward Kennes
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes is tevreden met het advies van de auditeur van de Raad van State. Zijn stelling dat het algemeen verbod op het dragen van religieuze kentekenen in het GO! niet verenigbaar is met het recht op godsdienstbeleving en de vrije meningsuiting, sluit nauw aan bij de standpunten die Kennes zelf daarover in de commissiebesprekingen heeft ingenomen.
dinsdag 31 januari 2012 - Sonja Becq
,,Het verbeteren van de invorderingsmogelijkheden voor de DAVO is dringend nodig, het is vijf voor twaalf. Bovendien werken we met dit voorstel een belangrijke werkloosheidval weg voor alleenstaande vrouwen en mannen met kinderen. Voortaan zullen zij niet langer gestraft worden omdat zij werken’’, aldus Cindy Franssen en Sonja Becq.
donderdag 08 maart 2012 - Sonja Becq
Het wetsvoorstel van Sonja Becq en andere vrouwelijke collega's wordt op donderdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer.
vrijdag 19 oktober 2012 - Els Van Hoof
“In de volgende bestuursperiode zullen ten minste 39 vrouwelijke burgemeesters de steden en gemeenten besturen. Dit blijkt uit een eerste telling van Vrouw & Maatschappij,” zegt Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij. Tegenover de vorige lokale verkiezingen betekent dit een vooruitgang. In 2006 werden slechts 29 vrouwelijke burgemeesters aangesteld.
vrijdag 07 juni 2013 - Els Van Hoof
Op Vaderdag wil Vrouw & Maatschappij (V&M) alle papa’s naast hun ontbijt op bed ook de resultaten van haar Zij-Blij-enquête voorschotelen. Want daaruit blijkt dat de meeste ondervraagde moeders hun zorgtaken graag wat meer met hun wederhelften zouden delen. Voor vele vrouwen zou dit de combinatie van gezin en arbeid sterk verlichten. Met de enquête, die afgenomen werd bij 1.158 vrouwen in 24 gemeenten, zocht V&M naar oplossingen die zorgen voor een betere integratie van werk en gezin.
donderdag 06 februari 2014 - Els Van Hoof
Vandaag is het Zero Tolerance Day tegen vrouwelijke genitale verminking. Voor de CD&V-senatrice, en tevens voorzitster van Vrouw & Maatschappij, Els Van Hoof is dit een uitgelezen kans om de minister van Volksgezondheid aan de tand te voelen in verband met de toegenomen cijfers. “Uit haar antwoord bleek dat de aanpak van de problematiek echter too little, too late is”, aldus Van Hoof.
vrijdag 08 mei 2015 - Nahima Lanjri
Nahima Lanjri heeft samen met kamerleden Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Zuhal Demir N-VA) en David Clarinval (MR) een akkoord bereikt over een resolutie die gerichte controles in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt mogelijk moet maken. Nahima Lanjri: “We zetten in op gerichte controles door de overheid op zichzelf als werkgever; vragen de sociale partners systemen van zelfregulering uit te werken in alle sectoren; en willen gerichte anonieme controles mogelijk maken op bedrijven die ondanks zelfregulering hardnekkig blijven discrimineren.”