Gelijke kansen

donderdag 14 oktober 2010 - Veli Yüksel
Volgende maand al stapt Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois met een Roma-nota naar de Vlaamse regering met daarin een aantal initiatieven die een antwoord moeten bieden op de nijpende problematiek van de migratie van Roma.
donderdag 12 april 2012 - Bianca Debaets
De top vijf van de Brusselse administratie is nagenoeg volledig in mannelijke handen.
vrijdag 21 december 2012 - Els Van Hoof
De nieuwe Colleges van Burgemeester en Schepenen in Vlaanderen zullen 34,42% vrouwelijke schepenen tellen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Vrouw & Maatschappij. (°) Bij de verkiezingen in 2006 werden 27% vrouwen in de schepencolleges aangeduid, maar liefst 7% minder dan nu. Het OCMW-voorzitterschap gaat met 41,06% vrouwelijke voorzitters gemakkelijk naar een vrouw, bij de burgemeesterssjerp verloopt dat moeizamer met 13,69% vrouwelijke burgemeesters.
maandag 07 oktober 2013 - Roel Deseyn
Roel Deseyn ijvert voor waardig werken en actie tegen kinderarbeid in het kader van de Raad van Europa.
vrijdag 14 maart 2014 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om 900.000 euro vrij te maken voor het Vlaamse Trustfonds Internationale Arbeidsorganisatie. Hiermee kunnen projecten in groeilanden en ontwikkelingslanden op het vlak van het bevorderen van de sociale dialoog en de promotie van arbeids- en milieunormen ondersteund worden.
zondag 23 november 2014 - Sabine de Bethune
In globo is de Vlaamse regering op de goede weg naar gelijkheid M/V met 39% (108/274) of ruim meer dan een derde vrouwen op de ministeriële kabinetten. Maar op het hoogste niveau is gelijkheid nog ver af.
woensdag 08 februari 2012 - Bianca Debaets
Vanaf augustus kunnen ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telewerken. Dat bleek uit het antwoord van Brussels staatssecretaris voor ambtenarenzaken Bruno De Lille op een interpellatie van Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V).
vrijdag 14 september 2012 - Bianca Debaets
Bianca Debaets, Brussels parlementslid voor CD&V, wil het Engels als derde taal invoeren in bepaalde gemeentelijke en gewestelijke communicatie. Ze wil daarmee de status van Brussel als Europese hoofdstad en kosmopolitische metropool valoriseren en haar internationale aantrekkingskracht verhogen.
donderdag 14 maart 2013 - Hendrik Bogaert
Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.
donderdag 23 januari 2014 - Sabine de Bethune, Cindy Franssen
Het genderevenwicht in het Grondwettelijk Hof wordt wettelijk verankerd. Dat heeft de commissie Institutionele Zaken vandaag beslist door een wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof goed te keuren. CD&V-senatrices Sabine de Bethune en Cindy Franssen zijn tevreden dat hun wetsvoorstel omtrent het opleggen van vrouwenquota in het Grondwettelijk Hof wordt opgenomen in de bijzondere wet.