Justitie & veiligheid

vrijdag 20 maart 2015 - Veli Yüksel
CD&V wil een ‘ouderlijke verklaring’ wettelijk verplicht maken voor tieners die alleen naar het buitenland reizen.
vrijdag 26 april 2013 - Pieter De Crem
Tijdens de Ministerraad van vrijdag 26 april 2013 besliste de regering om Belgische militairen naar de Democratische Republiek Congo te sturen om er enerzijds het 323ste Bataljon van de Snelle Interventie-eenheden (Bataillon de Réaction rapide) en anderzijds een Brigadestaf te vormen. Deze opleiding zal plaatsvinden in Kindu, hoofdplaats van de provincie Maniema, in de Democratische republiek Congo.
woensdag 27 mei 2015 - Raf Terwingen
Vandaag werden naar aanleiding van een politieactie in Duitsland, Nederland en België verschillende leden van een motorbende in ons land opgepakt. CD&V-Kamerlid en burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen, die vorige week donderdag over deze problematiek een vraag stelde in de plenaire vergadering, vraagt om meer logistieke, financiële en juridische instrumenten om de problematiek van de motorbendes aan te pakken.
dinsdag 06 april 2010 - Vera Jans
In 2008 – 2009 schreven 6063 gedetineerden zich in voor een opleiding. Het zijn vooral de iets oudere en (hoger) geschoolde gedetineerden, vrouwen en autochtone gedetineerden die gebruik maken van het onderwijsaanbod in de Vlaamse gevangenissen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans.
dinsdag 22 oktober 2013 - Els Van Hoof
CD&V heeft een wetsvoorstel klaar dat werk maakt van een officiële erkenning van het beroep van gerechtspsychiaters. Vandaag de dag zitten meer dan 1.000 geïnterneerden opgesloten in onze Belgische gevangenissen. Bij de beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte door de rechtbank speelt het verslag van de gerechtspsychiater een cruciale rol. Het tekort aan opleidingsmogelijkheden, lage vergoedingen en moeilijke werkomstandigheden maken het beroep echter onaantrekkelijk en hinderen een goede en snelle werking van Justitie. CD&V-senator Els Van Hoof heeft dan ook een wetsvoorstel klaar dat werk maakt van een officiële erkenning van het beroep, gekoppeld aan een specifieke opleiding, een eenvormig model voor het verslag en een faire vergoeding voor de gepresteerde diensten.
vrijdag 15 januari 2016 -
Het grondwettelijk Hof heeft een bepaling uit de nieuwe naamwetgeving vernietigd omdat die vrouwen discrimineert. Nochtans was het opheffen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor wat de naam van hun kinderen betreft net de doelstelling. CD&V heeft zich toen sterk verzet tegen de regeling bij onenigheid. De nieuwe wet installeerde immers een veto van de vader.
donderdag 19 april 2012 - Raf Terwingen, Peter Van Rompuy
De Raad van State is de laatste tijd een bron van ergernis. Grote infrastructuurwerken lopen vaak jarenlange vertraging op door vernietigingsarresten van de Raad van State. Wanneer het dan ook nog eens gaat over vormfouten, doen de gebruikte procedures nogal kafkaiaans aan.
woensdag 23 april 2014 - Els Van Hoof
Deze week keurt de plenaire vergadering van de Kamer maar liefst drie CD&V-wetsvoorstellen goed waarin Els Van Hoof haar stempel heeft kunnen drukken: het strafbaar maken van het aanzetten tot genitale verminking, de verbetering van het statuut van de gerechtspsychiater, en het voorstel over de meemoeders dat ze samen heeft ingediend met Sonja Becq. Van Hoof zal bij de ontbinding van de wetgevende Kamers iets meer dan een jaar in de Senaat gezeten hebben.
dinsdag 23 oktober 2012 -
Een rechter in Turnhout besliste onlangs dat de sanctionerend ambtenaar, de persoon die de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) oplegt, een ambtenaar van de gemeente zelf, of een van de provincie moet zijn. Hij gaat daarbij voorbij aan de tot nu toe gangbare praktijk dat in bepaalde regio's er één ambtenaar kon worden aangesteld per meergemeentenpolitiezone. Er bestaat er ook een vraag vanuit veel gemeenten om één sanctionerende ambtenaar te kunnen aanstellen per intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hiervoor bestaat er vandaag de dag geen wettelijke basis volgens de rechter. Daarom dienden CD&V-senatoren Dirk Claes en Jan Durnez reeds enige tijd geleden hierover een wetsvoorstel (5-1162) in.
donderdag 29 januari 2015 - Nathalie Muylle
‘De federale regering zal alle rampenschade vergoeden. Alle maatregelen zullen in één pakket worden opgenomen.’ Dit laat de minister van Binnenlandse Zaken in de plenaire vergadering weten aan CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle. De federale erkenning van elf verschillende rampen door overvloedige neerslag of rukwinden laat immers al een tijdje op zich wachten. Hieronder vallen onder andere de zware schade door hagel en overvloedige regen van Pinksteren 2014.