Justitie & veiligheid

dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
woensdag 29 juni 2016 - Sonja Claes, Tinne Rombouts
Het advies van de Raad van State is duidelijk: er moet een evenwicht gezocht worden tussen de godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. CD&V pleit al langer voor een oplossing in dialoog die sterk inzet op dierenwelzijn mét respect voor de riten van geloofsgemeenschappen. Ook andere partijen zijn nu tot dat inzicht gekomen.
donderdag 10 mei 2012 - Sabine de Bethune
Vandaag stemt de Senaat het wetsvoorstel van Sabine de Bethune betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld. Dit houdt voor de uithuisgeplaatste persoon in dat hij of zij tot maximum tien dagen de woning niet mag betreden, alsook een contactverbod heeft met de personen met wie hij of zij samenleeft.
donderdag 13 november 2014 - Sonja Becq
In België zijn er 7.500 pleegouders. Zij zorgen op vrijwillige basis voor 10.000 kinderen, jongeren of volwassenen door hen een warme thuis te bieden of door hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven. Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding van 12 tot 50 euro per dag. CD&V vindt dat pleegouders alle steun verdienen en heeft daarom een wetsvoorstel klaar dat hen een volwaardig statuut geeft dat hun rechten en plichten regelt.
vrijdag 16 november 2012 -
"Een huisnummer dat goed leesbaar is van op de openbare weg, vermijdt tijdverlies bij dringende interventies van de hulpdiensten". Dat stelt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet in een antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 5-6909) van senator Dirk Claes (CD&V).
dinsdag 17 februari 2015 - Koen Geens
Minister van Justitie, Koen Geens, neemt akte van de noden die door het College van Hoven en Rechtbanken werden meegedeeld, in verband met de moeilijke budgettaire context waarin de rechterlijke orde dient te werken. Op vergelijkbare basis in de periode 2014 - 2015 daalt de begroting van FOD Justitie van 1,856 naar 1,704 miljard (een vermindering van 150 miljoen). Er moet inderdaad rekening gehouden worden met de overheveling van de justitiehuizen en van de bevoegdheid “jeugddelinquentie” naar de gemeenschappen (100 miljoen – 6de Staatshervorming), alsook met het budget van de erediensten dat volledig deel blijft uitmaken van de begroting van de FOD Justitie (100 miljoen).
woensdag 23 januari 2013 - Servais Verherstraeten
In de regering werkt Staatssecretaris Servais Verherstraeten hard aan de concrete uitwerking van de 6de staatshervorming. Gisteravond kon Servais zijn "frisse ploeg staatshervormers" voorstellen in het duidingsmagazine Terzake. The Making-Of...
maandag 30 maart 2015 - Koen Geens
De federale regering heeft dit weekend de begrotingscontrole afgerond. Minister van Justitie, Koen Geens, kan tevreden terugblikken op de resultaten van het discreet en geslaagd overleg. Om te beginnen worden de openstaande facturen van 2014 en de jaren voordien betaald én definitief aangezuiverd zonder dat ze nog wegen op het budget van 2015 en de komende jaren. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 100 miljoen euro. Dit stopt de sneeuwbal van meegesleepte schulden uit het verleden die al jaren niet meer te stuiten leek.
woensdag 06 juli 2011 - Sonja Becq
Deze namiddag werd het wetsvoorstel voor de oprichting van de Familie- en Jeugdrechtbank goedgekeurd in de commissie Justitie.
maandag 01 juli 2013 -
De nieuwe wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) is gepubliceerd en treedt bijgevolg in werking op 1 januari 2014. Dit kan leiden tot heel wat vragen m.b.t. de vertaling ervan naar het gemeentelijke niveau. De Vereniging van CD&V-raadsleden staat klaar om uw vragen daarover te beantwoorden. Aarzel niet om ons te contacteren.