Landbouw & Visserij

dinsdag 09 april 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters heeft vandaag het jaarrapport 2012 bekendgemaakt met cijfers over de biologische landbouw in Vlaanderen. De biologische landbouw groeit verder in Vlaanderen. In de periode 2008-2012 is het areaal met 41% toegenomen, en ook het aantal producenten, bereiders en verdelers nam met 30% toe. Het marktaandeel van biologische versproducten steeg in dezelfde periode van 1,3% naar 1,9%.
woensdag 22 oktober 2014 - Sonja Claes
Vandaag ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes minister Weyts over diens uitspraken en acties met betrekking tot de organisatie van het Islamitisch offerfeest en de inrichting van tijdelijke slachtvloeren door lokale besturen.
maandag 14 mei 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, organiseerde de dialoogdag ‘Internationale promotie voor Vlaamse Sportpaarden’, in samenwerking met het Vlaams Paardenloket.
vrijdag 31 mei 2013 - Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor plattelandsbeleid, heeft de Vlaamse Regering vandaag 2 miljoen euro extra voorzien voor het Plattelandsfonds, bovenop de 6 miljoen euro die reeds eerder werd toegekend. Dit betekent dat alle 50 gemeenten uit het fonds beroep zullen kunnen doen op de financiering. Afgelopen woensdag had het voltallige Vlaams parlement het decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Plattelandsfonds definitief goedgekeurd.
woensdag 08 april 2015 - Jos De Meyer
Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg aan minister Schauvliege van Landbouw naar een stand van zaken rond het actieplan glastuinbouw dat al in de loop van de vorige regeerperiodes was gestart. De oorspronkelijke bedoeling was om in grotere gebieden de ontwikkeling te sturen in een zekere concentratie van de glastuinbouw, met speciale aandacht voor sommige regio’s, bijvoorbeeld Sint-Katelijne-Waver, Boechout-Ranst, Roeselare, Gent, Beveren-Melsele en Hoogstraten.
dinsdag 21 augustus 2012 - Kris Peeters
Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, heeft een bezoek gebracht aan konijnenhouderij Konzo in Baarle-Hertog, waar hem de diervriendelijke parksystemen voor konijnen werden voorgesteld. Op voorstel van minister-president Peeters keurde de Vlaamse regering op 20 juli 2012 namelijk een verhoogd steunpercentage van 28% goed voor diervriendelijke huisvestingssystemen (parksystemen) in de konijnenhouderij, binnen de regelgeving voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
dinsdag 17 september 2013 - Jos De Meyer
We vernemen dat de Europese Commissie in totaal 180 miljoen euro aan landbouwsteun terugvordert van 15 EU-landen. Voor België gaat dit om 4,1 miljoen euro van Greenbow, een producentenorganisatie in de sector groenten en fruit die niet voldeed aan de criteria om erkend te worden als producentenorganisatie.
donderdag 10 december 2015 - Jos De Meyer
“In de varkenshouderij is het niet vijf voor, maar vijf na twaalf. De toestand is ronduit dramatisch,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de plenaire zitting van het Vlaams parlement.
woensdag 07 november 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, maakte vandaag in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek naar toekomstplannen van de melkveehouderij in Vlaanderen, na de afschaffing van de melkquotaregeling in 2015. De resultaten van de enquête bevestigen de signalen die al langer vanuit de sector komen : de Vlaamse melkveehouders plannen tegen 2018 een netto groei van 30% tegenover de huidige melkproductie.
woensdag 11 december 2013 - Jos De Meyer
Landbouwers zijn ondernemers in het kwadraat, omdat ze in hun bedrijf moeten om-gaan met levende materie, vindt Vlaams minister-president Kris Peeters, bevoegd voor landbouw.