Landbouw & Visserij

dinsdag 31 januari 2012 - Veerle Heeren
Fruittelers die hun oogst willen beschermen met hagelnetten zullen daarvoor per gemeente een vergunning moeten aanvragen.
woensdag 20 maart 2013 - Kris Peeters
Deze avond heeft de Raad Landbouw zijn positie bepaald over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierdoor kan de onderhandeling met het Europese Parlement nu formeel aangevat worden via trilogen, met het oog op het bereiken van een globaal politiek akkoord tussen alle instellingen eind juni. Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, is tevreden dat de Raad Landbouw zich globaal genomen in dezelfde richting oriënteert als het Europese Parlement dat vorige week zijn positie bepaalde. Bovendien is minister-president Peeters bijzonder tevreden dat een toepassing van het volledige GLB op regionaal niveau, waar Vlaanderen sterk voor ijverde, toegelaten is volgens de Raad.
vrijdag 13 juni 2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, stelt de landbouwers die stormschade hebben geleden naar aanleiding van de stormen in het Pinksterweekend, gerust. Indien door de weersomstandigheden het teeltplan en/of een agromilieumaatregel niet kan worden nageleefd zoals aangegeven in de verzamelaanvraag, kunnen ‘uitzonderlijke weersomstandigheden’ worden ingeroepen. De landbouwers krijgen de toelating om getroffen percelen om te ploegen en zo mogelijk opnieuw in te zaaien, en op het e-loket hun verzamelaanvraag aan te passen.
vrijdag 11 mei 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters start de besprekingen op om tot een meer verregaande samenwerking te komen in de landbouwsector en agro-voedingsketen.
donderdag 30 mei 2013 - Kris Peeters
Tijdens de nacht van 29 op 30 mei hebben de onderhandelaars van het Iers Voorzitterschap, het Europees Parlement en de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, heeft steeds gepleit voor een ambitieuze maar werkbare regeling. Hij is dan ook tevreden dat zijn visie hieromtrent wordt gedeeld. Het nieuwe Europees Visserijbeleid treedt op 1 januari 2014 in werking.
woensdag 18 maart 2015 - Bart Dochy
Afgedankte autobanden worden op landbouwbedrijven nuttig gebruikt voor het afdekken van ruwvoedersilo’s. De banden houden de plastic folie op zijn plaats. Door blootstelling aan zonlicht degraderen ze echter, waardoor soms staaldraden loskomen. In dat geval moeten ze vervangen worden door recentere exemplaren.
vrijdag 20 juli 2012 - Kris Peeters
De Vlaamse regering keurde op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, een aanpassing goed van de regelgeving van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, waaronder het toekennen van een verhoogd steunpercentage van 28% voor diervriendelijke huisvestingssystemen (parksystemen) in de konijnenhouderij.
zondag 22 september 2013 - Kris Peeters
Op de Werktuigendagen in Oudenaarde is vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, tijdens zijn toespraak uitgebreid ingegaan op arbeidsveiligheid en arbeidsrisico’s. Want, de land- en tuinbouw behoren jammer genoeg nog steeds tot de sectoren met de hoogste ongevallencijfers. Op initiatief van minister-president Peeters worden daarom verschillende maatregelen en acties opgezet om hieraan tegemoet te komen. Zo heeft minister-president Peeters gisteren ook de nieuwe campagne van PreventAgri, met de slogan ‘Landbouw zonder kleerscheuren’, gelanceerd.
dinsdag 24 november 2015 - Jos De Meyer
Gealarmeerd door de herdenking in Frankrijk van landbouwers die zelfmoord pleegden en vanuit de bezorgdheid om psychische problemen bij Vlaamse boeren en tuinders ondervroeg Jos De Meyer (CD&V) de ministers van Welzijn en Landbouw. Precieze cijfers over het aantal zelfmoorden in deze beroepscategorie zijn niet voorhanden. Neemt niet weg dat er de laatste jaren meer aandacht besteed wordt aan de geestelijke gezondheid in de land- en tuinbouw vanuit het besef dat financiële en andere onzekerheden mentale klappen kunnen uitdelen. Het Vlaams parlementslid kreeg van de ministers een overzicht van de acties van Boeren op een Kruispunt en van middenveldorganisaties zoals KVLV-Agra.
dinsdag 30 oktober 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, deelt mee dat de Europese Commissie ingegaan is op zijn vraag om een voorschot op de directe inkomenssteun vervroegd te mogen uitbetalen. Reden zijn de slechte weersomstandigheden waardoor de kosten op de bedrijven aanzienlijk oplopen. Nog tijdens het herfstverlof krijgen 21.951 landbouwers in totaal 118,2 miljoen euro aan Europese steun uitbetaald.