Landbouw & Visserij

vrijdag 20 juli 2012 - Kris Peeters
De Vlaamse regering keurde op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, een aanpassing goed van de regelgeving van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, waaronder het toekennen van een verhoogd steunpercentage van 28% voor diervriendelijke huisvestingssystemen (parksystemen) in de konijnenhouderij.
zondag 22 september 2013 - Kris Peeters
Op de Werktuigendagen in Oudenaarde is vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, tijdens zijn toespraak uitgebreid ingegaan op arbeidsveiligheid en arbeidsrisico’s. Want, de land- en tuinbouw behoren jammer genoeg nog steeds tot de sectoren met de hoogste ongevallencijfers. Op initiatief van minister-president Peeters worden daarom verschillende maatregelen en acties opgezet om hieraan tegemoet te komen. Zo heeft minister-president Peeters gisteren ook de nieuwe campagne van PreventAgri, met de slogan ‘Landbouw zonder kleerscheuren’, gelanceerd.
dinsdag 24 november 2015 - Jos De Meyer
Gealarmeerd door de herdenking in Frankrijk van landbouwers die zelfmoord pleegden en vanuit de bezorgdheid om psychische problemen bij Vlaamse boeren en tuinders ondervroeg Jos De Meyer (CD&V) de ministers van Welzijn en Landbouw. Precieze cijfers over het aantal zelfmoorden in deze beroepscategorie zijn niet voorhanden. Neemt niet weg dat er de laatste jaren meer aandacht besteed wordt aan de geestelijke gezondheid in de land- en tuinbouw vanuit het besef dat financiële en andere onzekerheden mentale klappen kunnen uitdelen. Het Vlaams parlementslid kreeg van de ministers een overzicht van de acties van Boeren op een Kruispunt en van middenveldorganisaties zoals KVLV-Agra.
dinsdag 30 oktober 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, deelt mee dat de Europese Commissie ingegaan is op zijn vraag om een voorschot op de directe inkomenssteun vervroegd te mogen uitbetalen. Reden zijn de slechte weersomstandigheden waardoor de kosten op de bedrijven aanzienlijk oplopen. Nog tijdens het herfstverlof krijgen 21.951 landbouwers in totaal 118,2 miljoen euro aan Europese steun uitbetaald.
zaterdag 07 december 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters heeft op het internationaal landbouwsalon Agribex het “Landbouwzakboekje” in ontvangst genomen. Minister-president Peeters maakte tijdens zijn bezoek aan Agribex ook uitgebreid tijd vrij om verschillende stands te bezoeken, waaronder de CD&V-stand. De parlementsleden van CD&V’ers gingen al een hele week in dialoog te gaan met de bezoekers.
vrijdag 29 april 2011 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer en Jan Verfaillie vroegen minister-president Kris Peeters hoe er verder gevolg wordt gegeven aan het daar geformuleerde prijscompensatiemechanisme.
vrijdag 07 oktober 2016 - Jos De Meyer
VLAM heeft in heel nauw overleg met de hele keten, die vertegenwoordigd is binnen de VLAM-sectorwerkgroep rundvee, de Belbeef-campagne opgestart
zondag 13 januari 2013 - Joke Schauvliege
Nutriëntenarme voeders (voeders met minder fosfor en minder ruw eiwit) dragen wezenlijk bij tot een Vlaamse nutriëntenbalans in evenwicht en dus tot een betere waterkwaliteit. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het akkoord dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in 2011 heeft gesloten met Bemefa, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten in België, en de Vereniging voor Zelfmengers over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee. Jaarlijkse controles bij de 116 deelnemende veevoederfabrikanten wijzen uit dat de maximale normen voor fosfaat en eiwit per voedersoort niet werden overschreden en dat de gemiddelden lager liggen dan de maximale normen.
maandag 17 februari 2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de heer Denis Volckaert aangesteld als projectleider om de oprichting van een nieuwe structuur voor de fokkerij van Piétrainvarkens in Vlaanderen op korte termijn te verwezenlijken. De Piétrainfokkerij vormt in Vlaanderen een unieke schakel in de creatie van het typisch varken dat wordt voortgebracht door onze Vlaamse varkenshouderij. Een professionele organisatie in een nieuwe structuur en een grote betrokkenheid van de sector moeten garanderen dat dit ook naar de toekomst toe zo blijft.
dinsdag 31 januari 2012 - Veerle Heeren
Fruittelers die hun oogst willen beschermen met hagelnetten zullen daarvoor per gemeente een vergunning moeten aanvragen.