Landbouw & Visserij

maandag 26 september 2016 - Jos De Meyer
Dierlijke mest blijft dierlijke mest, en ook het digestaat dat overblijft nadat bv stalmest vergist en verwerkt is, moet beschouwd worden als dierlijke mest. Dat stelt minister Schauvliege van Omgeving, natuur en landbouw in haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
donderdag 20 december 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft vandaag een bedrag van 2.000.000 euro toegekend aan investeringsprojecten in praktijkgericht onderzoek in de landbouw. Deze steun kadert in een jaarlijkse oproep voor investeringsprojecten in praktijkgericht onderzoek. Er wordt 1.878.400 euro toegekend aan het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in Geel, en 121.264,61 euro aan het Houtlands Instituut voor Onderwijstechnologie vzw in Torhout.
donderdag 13 februari 2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters heeft vandaag het dierenasiel Animal Trust te Melle bezocht. Tot 1 juli 2014 is dierenwelzijn een federale bevoegdheid, daarna wordt dit in het kader van de 6e staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. Minister-president Kris Peeters wil zich daarom nu reeds, in samenspraak met de actoren op het terrein, vergewissen van de problematieken en de mogelijkheden tot verbetering van het beleid inzake dierenwelzijn.
vrijdag 13 januari 2012 - Kris Peeters
De Raden van Bestuur van de Mechelse Veilingen uit Sint Katelijne Waver en de Veiling Coobra uit Zellik hebben gisterenavond een intentieverklaring ondertekend om op korte termijn over te gaan tot een fusie van de beide organisaties.
woensdag 13 maart 2013 - Kris Peeters
Het Europese Parlement heeft vandaag in plenaire zitting gestemd over de hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Volgende week buigt de Raad Landbouw zich over het dossier. Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, beoordeelt het resultaat van de stemming van het Europese Parlement als een stap in de goede richting, gezien hiermee deels tegemoet gekomen wordt aan de vraag om een ambitieuze maar realistische hervorming van het GLB voorop te stellen. Minister-president Peeters heeft er steeds op aangedrongen dat er meer flexibiliteit geboden wordt ten opzichte van de voorstellen van de Europese Commissie inzake de herverdeling van de directe steun tussen sectoren, de vergroening, de marktmaatregelen, en een meer optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Toch hoopt hij dat de Raad Landbouw van volgende week maandag nog een krachtiger signaal zal geven.
woensdag 30 april 2014 - Joke Schauvliege
Voor de derde keer op rij konden de landbouwers hun aangifte digitaal indienen via het Mestbankloket. Liefst 58% maakte gebruik van die weg. Vorig jaar was dat nog maar 35%. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege is tevreden dat de landbouwers de inspanningen van Vlaamse Landmaatschappij op prijs stellen om het Mestbankloket gestaag te verbeteren.
woensdag 02 mei 2012 - Veerle Heeren
Minister-President Peeters is bezig met de uitbouw van een Vlaams wijnbouwbeleid. In een vraag aan Peeters drong Veerle Heeren er vanmorgen bij de minister op aan om bestaande kenniscentra zoals het ProefCentrum Fruitteelt (PCFruit) een rol van betekenis te laten spelen in dit beleid.
woensdag 15 mei 2013 - Kris Peeters
De Europese Raad van visserijministers heeft vandaag een nieuw mandaat toegekend aan het Ierse Voorzitterschap om de laatste fase van de onderhandelingen met het Europees Parlement voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid aan te vatten.
woensdag 04 februari 2015 - Jos De Meyer
De gemiddelde overnameprijs van een landbouwbedrijf in Vlaanderen is de laatste vijf jaar met 37 procent gestegen. Terwijl starters in 2009 nog gemiddeld 185.650 euro moesten neertellen om een bestaand bedrijf over te nemen, was dat in 2014 gemiddeld 254.925 euro. Dat blijkt uit cijfers van landbouwminister Joke Schauvliege, die aangeeft dat ze alle middelen die het nieuwe gemeenschappelijkelLandbouwbeleid voorziet om starters te ondersteunen "maximaal" wil inzetten.
dinsdag 17 juli 2012 - Nathalie Muylle
Honderden land- en tuinbouwers kregen de laatste week een brief in de bus dat hun schade veroorzaakt door de overvloedige neerslag in het najaar van 2010 zal worden vergoed. Maar de betaling kan niet gebeuren omdat de Nationale Kas voor Rampenschade sinds april 2012 leeg blijkt te zijn. Dit werd ook bevestigd in de Kamercommissie financiën door Minister Vanackere op een vraag van CD&V-volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle.