Mobiliteit & Openbare Werken

donderdag 12 juli 2012 - Brigitte Grouwels
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken, heeft de Brusselse ministerraad vandaag beslist om een openbare aanbesteding te lanceren voor de bovengrondse heraanleg van het Rogierplein in de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Deze wegeniswerken hebben zowel betrekking op de volledige bovengrondse heraanleg van het plein, als op de aanleg van een aanpalende voetgangerszone met een lengte van meer dan 350 meter. Deze bovengrondse werkzaamheden zullen begin 2013 aanvatten, en in totaal 2 jaar in beslag nemen. De kostprijs van deze wegeniswerken bedraagt 10,5 miljoen euro.
donderdag 16 januari 2014 - Brigitte Grouwels
De Brusselse regering heeft de drie opties voor Metro Noord verfijnd tot twee basistracés die nader onderzocht worden. “Het is belangrijk dat metro Noord langs de dichtbevolkte buurten van de stad passeert, zodat zo veel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken”, aldus Brigitte Grouwels, minister van Vervoer, en Bruno De Lille, staatssecretaris van Mobiliteit.
donderdag 21 februari 2013 - Hilde Crevits
Het vrachtroutenetwerk in Vlaanderen krijgt vorm. De opmaak van het vrachtroutnetwerk van de eerste 5 van de 28 regio’s in Vlaanderen is klaar. Het overleg en het studiewerk in de andere 23 regio’s is volop aan de gang. Dat heeft Vlaams Hilde Crevits vanmiddag gezegd in de commisse mobiliteit en openbare werken in het Vlaams Parlement. Het vrachtroutenetwerk tekent de gewenste, de voorkeurroutes uit voor het vrachtvervoer op de autosnelwegen en de hoofdwegen in Vlaanderen. Dat gebeurt in het kader van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het economisch belang.
donderdag 11 juni 2015 - Koen Van den Heuvel
Burgemeesters Somers (Open VLD), Van den Heuvel (CD&V), Bevers (N-VA) steunen voorstel Weyts om snelheidsduivels met GAS-boetes aan te pakken, maar wel via gemeentelijke boetes.
donderdag 03 juni 2010 - Karin Brouwers
Karin Brouwers ondervroeg de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, over de sanitaire voorzieningen voor de 6.000 chauffeurs van De Lijn.
vrijdag 30 augustus 2013 - Brigitte Grouwels
De Louizaflessenhals, tussen het Louizaplein en het Stefaniaplein, ondergaat een grondige metamorfose. Bedoeling is om het comfort en de veiligheid van kooplustigen te verhogen. Deze maatregelen zijn het gevolg van goed constructief overleg tussen de gewestelijke en gemeentelijke overheden (Stad Brussel, Elsene en Sint-Gillis), VSGB (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), MIVB, politiezones, UCM (Union des classes moyennes), Izeo (Organisatie van Brusselse zelfstandigen), de vertegenwoordigers van de handelaars en de parkinguitbaters. In eerste instantie komt er een testfase van 5 maanden, die vanaf maandag 2 september in werking treedt. Vanaf dan zal de politie ook gerichte controles uitvoeren.
maandag 24 september 2012 - Brigitte Grouwels
Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanochtend samen met haar administratie Mobiel Brussel het nieuwe dynamische bord voor parkeergeleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgetest.
dinsdag 18 februari 2014 - Brigitte Grouwels
Minister President Rudi Vervoort en de Minister van Openbaar Vervoer Brigitte Grouwels hebben maandagavond op een rondetafel met de sector hun actieplan besproken om de taxisector een nieuwe dynamiek te geven. Tariefhervorming en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening staan hierbij centraal.
donderdag 21 maart 2013 - Kris Peeters, Hilde Crevits
Op voordracht van Vlaams minister-president Peeters, ook bevoegd voor Economie, en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft Promotie Binnenvaart Vlaanderen Patrick Moenaert aangesteld als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Moenaert is unaniem benoemd door de raad van bestuur. Hij volgt Filip Martens op die deze functie vanaf 1992 heeft vervuld. Filip Martens is een kleine twee jaar geleden overleden.
vrijdag 18 december 2015 -
Performant openbaar vervoer is een cruciaal element in de strategie om koning auto terug te dringen. Daarom keurde de Vlaamse Regering vandaag de conceptnota basisbereikbaarheid goed. Met basisbereikbaarheid wil Vlaanderen haar stads- en streekvervoer op een nieuwe leest schoeien. Door efficiëntiewinsten moet een kwalitatief beter aanbod worden gerealiseerd, zodat het aandeel openbaar vervoer in onze verplaatsingen effectief toeneemt. Daardoor garanderen we een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen, … voor alle typen van reizigers tegen een betaalbare prijs.