Mobiliteit & Openbare Werken

zondag 07 maart 2010 -
De Westelijke Tangent die Forum 2020 voorstelt als verbindingsweg tussen de E17 en de E34, kan in geen geval het Waas Mobiliteitsplan vervangen. Het kan als aanvulling gelden maar zeker niet als alternatief. Dat stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marc Van de Vijver
woensdag 24 juli 2013 -
Boetes die door treinbegeleiders worden uitgeschreven in het kader van een overtreding op de rookwetgeving worden nauwelijks door de overtreders betaald. Dat blijkt uit een antwoord van de minister van Overheidsbedrijven, Jean-Pascal Labille, op een schriftelijke vraag van CD&V-senator Dirk Claes.
dinsdag 04 september 2012 - Hilde Crevits
Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de nieuwe kantoren van de havenkapiteindienst in de haven van Zeebrugge officieel geopend. De havenkapiteindienst is verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. De vernieuwingen passen in het plan om in alle Vlaamse havens één werkvloer te creëren waar de diensten van de Vlaamse overheid en de havens samen werken. In Zeebrugge wordt die gezamenlijke werkvloer in het Vandammehuis gerealiseerd. De vernieuwing is goed voor een investering van 930.000 euro.
vrijdag 07 februari 2014 - Hilde Crevits
Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 23 geplande werven op autosnelwegen in 2014 voorgesteld. In totaal gaat het om 137 km structureel onderhoud op autosnelwegen in Vlaanderen. Goed voor een investering van 109,5 miljoen euro, dat is 22 miljoen euro meer dan vorig jaar. Dit voorjaar wordt ook de 3de spitsstrook in Vlaanderen aangelegd op de E19 tussen Antwerpen Noord en Sint Job. Om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken werd er uitvoerig overleg gepleegd met verschillende partners en wordt er een grootschalige mediacampagne op poten gezet.
donderdag 07 maart 2013 - Jef Van den Bergh
Sinds de invoering van de speeksteltesten in 2010 is het aantal valspositieve testen voor cannabis gedaald van 27 procent naar 6 procent. “De speekseltesten zijn dus een goede en gebruiksvriendelijke manier om cannabisgebruik op te sporen,” aldus Jef Van den Bergh (CD&V) die hierover een parlementaire vraag stelde aan staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet.
dinsdag 01 september 2015 - Jef Van den Bergh
SP.A stelt vandaag voor om het rijbewijs van dronken doodrijders langer in te trekken dan de voorziene veiligheidsmaatregel van 14 dagen. Ze spelen hiermee in op een maatschappelijke roep naar aanleiding van een aantal dramatische ongevallen de voorbije weken. De maatschappelijke verontwaardiging is erg logisch, en sluit ook aan bij het groeiend draagvlak voor het uitgangspunt dat rijden en drinken niet samen gaan. Nooit. Als beleidsmakers moeten we verder blijven zoeken naar efficiënte maatregelen die ertoe leiden dat dergelijke dramatische ongevallen vermeden kunnen worden. Tenzij we alle voertuigen uitrusten met een alcoholslot, zullen sensibilisering, en vooral handhaving hierin een cruciale rol spelen, gevolgd door een voldoende zware bestraffing. Het handhavingsniveau laat –buiten de BOB-campagnes- in ons land nog altijd te wensen over. Maar ook aan de straffen is nog verbetering mogelijk. Zo wordt een dodelijk verkeersongeval vandaag in de strafwet nog altijd per definitie als “onopzettelijke doodslag” aanzien, al is het verkeersaspect wel een verzwarend element. Ook al was het niet de bedoeling opzettelijk te doden, we stellen ons de vraag of een maximumstraf van 5 jaar altijd voldoende is na zulke drama’s.
woensdag 25 januari 2012 -
“Het wordt tijd dat het Zuidstation de middelen krijgt die het verdient en een internationale toegangspoort tot Brussel wordt, met voldoende respect voor de buurt, een duidelijke signalisatie, en een verkeersveilige omgeving.”, aldus De Pauw
vrijdag 20 september 2013 - Jef Van den Bergh
Jef Van den Bergh heeft respect voor de persoonlijke beslissing van Frank Van Massenhove. Hij betreurt echter de manier waarop de benoeming van de nieuwe NMBS-baas tot stand is gekomen. De toestand voor de NMBS wordt stilaan dramatisch.
donderdag 18 oktober 2012 - Hilde Crevits
Het gebruik van snelheids- en roodlichtcamera’s doet het aantal doden en zwaargewonde verkeersslachtoffers op gewestwegen duidelijk dalen. Die vaststelling wordt nog maar eens bevestigd door een nieuwe wetenschappelijke studie van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de UHasselt in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het is voor het eerst dat er op zo’n schaal wetenschappelijk onderzoek is gevoerd naar het effect van camera’s op de verkeersveiligheid. De resultaten van de studie ligt in de lijn met soortgelijk onderzoek in het buitenland. Minister Crevits zal bijkomend wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van de weggebruiker op kruispunten benaarstigen.
dinsdag 11 maart 2014 - Hilde Crevits
Vandaag ondertekenden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, De Lijn, de Nederlandse provincie Limburg en de gemeente Maastricht de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de Spartacus sneltramverbinding Hasselt - Maastricht, via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken. Met sneltramlijn 1 zorgt de Vlaamse Regering voor een betere ontsluiting van de provincie Limburg, één van de aandachtspunten uit het SALK2-rapport. De verbinding tussen Hasselt en Maastricht wordt gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking in de Euregio. De samenwerkingsovereenkomst legt de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vast, zodat de werken in 2015 kunnen starten.