Mobiliteit & Openbare Werken

vrijdag 23 november 2012 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het project ‘Meetnet Vlaamse Kust’ goedgekeurd. Het gaat om het eerste concrete onderzoeksproject in het kader van het project Vlaamse Baaien. ‘Meetnet Vlaamse Kust’ is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken de kracht van de golven op zee verminderen. Dit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de bescherming van de kust en wordt volgend voorjaar uitgevoerd op de Broersbank ter hoogte van Koksijde. Vandaag nemen ruim 120 vertegenwoordigers van Vlaamse en federale overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en een aantal experts in Oostende deel aan een ontmoetingsdag over Vlaamse Baaien van de Vlaamse overheid. Het is de aftrap voor verder wetenschappelijk onderzoek dat in 2014 moet leiden tot een blauwdruk van het Masterplan Vlaamse Baaien met het oog op nieuwe ontwikkelingen op lange termijn aan de kust.
vrijdag 28 maart 2014 - Kris Peeters, Hilde Crevits, Joke Schauvliege
De drie Gewestregeringen duiden een voorkeursbieder aan voor de bouw en exploitatie van het systeem voor kilometerheffing voor vrachtwagens
woensdag 15 mei 2013 - Lode Ceyssens
Sinds 29 maart is de Noord-Zuidverbinding (jammer genoeg) weer niet meer uit de actualiteit geweest. De vernietiging van het plan-MER en het RUP door de Raad van State lokten tal van reacties uit in Limburg. De sociale partners, de Noord-Limburgse burgemeesters en vooral de Vlaamse Regering bevestigden de principiële keuze voor de omleidingsweg.
vrijdag 24 februari 2017 - Dirk de Kort
De Vlaamse Regering zet in op een modal shift om onze mobiliteit weer vlot te krijgen. Eén van de pistes die daartoe moeten leiden, is het toeleiden van vrachtvervoer naar het spoor en de waterwegen. Maar om dit mogelijk te maken, moeten er zeker op het vlak van binnenvaart nog een aantal obstakels worden geruimd, zo luidt het in het voorstel van resolutie van parlementsleden Dirk de Kort, Bert Maertens en Marino Keulen.
vrijdag 23 maart 2012 - Hilde Crevits
Op vraag van gouverneur Berx en de deelnemers aan het inspraakproces verlengt minister Crevits haar opdracht als procesbegeleider voor het streefbeeld van de R11. Daarnaast vroeg minister Crevits aan gouverneur Berx om ook voor de projecten uit “poort Oost” de taak van procesbegeleider op te nemen. Om de realisatie van grote infrastructuurwerken te versnellen wordt aan een procesbegeleider gevraagd om te treden als coördinator en als facilitator van het proces. Door een zo ruim mogelijke open communicatie en participatie moeten zowel het maatschappelijk als het politiek draagvlak worden gemaximaliseerd.
woensdag 30 oktober 2013 - Griet Smaers, Jef Van den Bergh
5 november 2013 – 09.00u in het Vlaams Parlement
woensdag 19 december 2012 - Hilde Crevits
Vlaanderen investeert in duurzame mobiliteitoplossingen in Antwerpen. Door de aanleg van een nieuwe tramverbinding van bijna 7 km wordt het centrum van Antwerpen vanuit Wommelgem beter bereikbaar. Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het PPS-project voor Livan1 goed. Dinsdag ondertekende De Lijn het contract met het consortium NV Livan Infrastructure. In maart 2013 starten de werken voor LIVAN1, die twee jaar later zullen opgeleverd worden.
maandag 05 mei 2014 - Lode Ceyssens
Vandaag lanceert Open VLD andermaal het voorstel om de Noord-Zuid in Limburg sneller proberen te realiseren via een nooddecreet! Dit voorstel van oplossing is er echter geen! De techniek van validatie die Open VLD hier voorstelt is immers een techniek die voorstelt om de Noord-Zuid te realiseren zonder enige vorm van inspraak. Dit is echter een techniek die in het verleden meerdere malen vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof.
donderdag 23 september 2010 -
Het Oosterweeldossier kent een bijzonder lange voorgeschiedenis. Met haar besluit maakt deze Vlaamse regering een einde aan de politieke en administratieve lijdensweg.
maandag 17 juni 2013 - Hilde Crevits
Bedrijven en overheden kunnen opnieuw hun kandidatuur voor het Pendelfonds indienen. Het Pendelfonds stimuleert projecten in het kader van duurzaam woon-werkverkeer. Het is de achtste keer dat er een oproep loopt. Tot nu hebben al 83 bedrijven steun gekregen en op die manier werden al meer dan 100.000 werknemers bereikt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt ruim 2,4 miljoen euro vrij voor deze oproep.