Mobiliteit & Openbare Werken

dinsdag 21 mei 2013 - Johan Verstreken
Vandaag ondervroeg CD&V-senator Johan Verstreken tijdens de commissie sociale aangelegenheden de staatssecretaris voor sociale zaken, gezinnen en personen met een handicap Courard over het taalgebruik van de NMBS.
zondag 02 april 2017 - Lode Ceyssens
Met een nieuwe rijopleiding, en een rijexamen dat daarop aansluit, wil Vlaanderen jongeren klaarstomen om verantwoord deel te kunnen nemen aan het verkeer en het aantal verkeersongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken zijn terugdringen. Maar een goede rijopleiding staat of valt natuurlijk met een goede begeleider. Ook zij moeten goed worden gevormd. In eerste instantie werd eraan gedacht om die begeleidersopleiding alleen nog over te laten aan de rijscholen. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Ceyssens vroeg en verkreeg ook erkenning voor de verenigingen (Gezinsbond, KWB …) die al jaren een dergelijke opleiding organiseren voor ouders die hun kinderen zelf willen leren rijden: “Die mensen leveren al jaren goed werk, en dat willen we zo houden. Spreekt voor zich dat ze aan dezelfde kwaliteitsnormen zullen moeten voldoen als de professionele instructeurs. Het kan geen optie zijn om in te boeten aan verkeersveiligheid.”
donderdag 29 maart 2012 - Brigitte Grouwels
Op voorstel van Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken, heeft de ministerraad vandaag beslist om een PPS-constructie te lanceren voor de renovatie en het onderhoud van de Leopold II-tunnel.
donderdag 07 november 2013 - Dirk de Kort
Vlaams Parlementslid Dirk de Kort is zeer tevreden met de doorstromingsmaatregelen die de Vlaamse Regering en de stad Antwerpen vanmiddag voorstellen in antwoord op de fileproblematiek. Het is een uitwerking van zijn resolutie doorstroming die in juni werd goedgekeurd.
vrijdag 21 december 2012 - Hilde Crevits
9 Vlaamse bedrijven krijgen subsidies om het duurzame woon-werkverkeer te bevorderen. Deze bedrijven engageren zich om de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers duurzamer te maken. Het gaat hoofdzakelijk om initiatieven die het gebruik van de fiets aanmoedigen. De subsidies komen uit het Pendelfonds. Het is de zevende keer dat er subsidies worden toegekend. Voor de geselecteerde projecten maakt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 1,1 miljoen euro subsidies vrij.
woensdag 05 november 2014 - Jef Van den Bergh
‘De NMBS en Infrabel gaan er alles aan doen om de veiligheid op het spoornet te vrijwaren’. Dit antwoordde de minister van Infrastructuur in de commissie aan CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Als het afschakelplan deze winter wordt geactiveerd, rijdt er immers geen enkele trein. ‘De NMBS moet de bevolking voldoende informeren. Pendelaars die ’s morgens met de trein naar het werk vertrekken, moeten weten of ze ’s avonds nog thuis geraken’.
vrijdag 25 maart 2011 - Dirk de Kort
Rapport Rekenhof legt gestuntel in aanpak zwarte punten uit het verleden bloot
woensdag 19 juni 2013 - Dirk de Kort
Vlotter verkeer, veiligere wegen en een grotere leefkwaliteit. Dat is het doel van het Masterplan 2020 in de Antwerpse regio.
vrijdag 08 juni 2012 - Hilde Crevits
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits gaat voor een versnelde aanpak om in de toekomst het risico op wateroverlast in het Denderbekken zoveel mogelijk te verkleinen. De minister ziet er nauw op toe dat alle acties van de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV tijdig worden uitgevoerd.