Natuur, Milieu & Energie

vrijdag 23 maart 2012 - Joke Schauvliege
Landbouwers konden voor het eerst hun aangifte bij de Mestbank digitaal indienen. 1 op de 5 (20%) maakte daarvan gebruik. “Dit is een succes voor het eerste jaar dat het aangifteloket beschikbaar is. Het onderstreept dat de sector klaar is voor het digitale tijdperk”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.
maandag 14 april 2014 - Kris Peeters
De Vlaamse regering beslist om een bedrag van 10mio euro toe te kennen aan 6 chemische bedrijven in de Waaslandhaven, om zo een gezamenlijk warmtenetwerk te realiseren. De bedrijven Ashland, Monument Chemical, De Neef Chemical Processing en LANXESS, willen hun warmtevoorziening namelijk verduurzamen en hiervoor een beroep doen op de warmte die in de verbrandingsinstallaties van Indaver en Sleco vrijkomt. Door de ondersteuning voor dit warmtenetwerk Linkerscheldeoever (Energiecluster Doel) krijgt de productie van groene warmte in Vlaanderen een ernstige duw in de rug.
vrijdag 18 januari 2013 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering vandaag de reglementering goed die diffuse stofemissies afkomstig van op- en overslagactiviteiten van stuivende stoffen zoals zand, puin en ertsen moet beperken. “De betreffende bedrijven werden nauw betrokken bij de opmaak van deze reglementering die opnieuw een belangrijke stap is om de luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen zullen bovendien de stofhinder voor buurtbewoners verminderen”, aldus minister Schauvliege.
maandag 28 oktober 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege maakte vandaag de laureaat van de Vlaamse projectoproep Groen in de Stad (GidS) bekend. Een professionele jury koos de Scheldekaaien in Antwerpen uit negen projecten. De plannen van de Scheldekaaien munten uit door een doorgedreven en gedurfde combinatie van ecologie en recreatie. Het winnend project krijgt een subsidie van 250.000 euro.
maandag 07 mei 2012 - Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Peeters besliste de Vlaamse regering afgelopen vrijdag, 4 mei 2012, om ondernemingen die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, te ondersteunen voor strategische ecologie-investeringen. Tegelijk werd beslist om de bestaande ecologiesteun aantrekkelijker te maken. De Vlaamse regering wil hiermee de vergroening van de economie extra stimuleren. Voor dit jaar is een budget van 35 miljoen euro voorzien voor deze strategische ecologiesteun.
vrijdag 17 oktober 2014 - Valerie Taeldeman
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman: “Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel”.
vrijdag 22 maart 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams Minister Joke Schauvliege hernieuwt ook dit jaar een projectoproep voor waterprojecten van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO). Vorig jaar steunde minister Schauvliege voor 664.664 euro zeven projecten die in Benin, Burkina Faso, Congo, Ghana, Kenia, Madagaskar en Zuid-Afrika, aan 61.700 mensen een betere toegang tot zuiver drinkwater en aan 73.500 mensen betere hygiënische omstandigheden en/of sanitaire voorzieningen gaven.
vrijdag 26 augustus 2011 -
Liesbeth geeft uit uitleg bij de studie van Test-Aankoop
dinsdag 03 december 2013 - Bianca Debaets
Wanneer worden Brusselse geluidsnormen eindelijk geactualiseerd?
zondag 08 juli 2012 - Brigitte Grouwels
Voor de 12de editie van de ‘Big Jump’ bouwde het waterzuiveringsstation Aquiris, in samenwerking met de vzwZenneSenne, zowaar een strand aan de oevers van de Zenne. Stipt om 14 uur sprongen 15 zwemmers het water in, luid aangemoedigd door zo’n 60 supporters én Brigitte Grouwels, de minister van de haven van Brussel, die de Big Jump-actie een warm hart toedraagt.