Natuur, Milieu & Energie

maandag 28 oktober 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege maakte vandaag de laureaat van de Vlaamse projectoproep Groen in de Stad (GidS) bekend. Een professionele jury koos de Scheldekaaien in Antwerpen uit negen projecten. De plannen van de Scheldekaaien munten uit door een doorgedreven en gedurfde combinatie van ecologie en recreatie. Het winnend project krijgt een subsidie van 250.000 euro.
maandag 07 mei 2012 - Kris Peeters
Op initiatief van Vlaams minister-president Peeters besliste de Vlaamse regering afgelopen vrijdag, 4 mei 2012, om ondernemingen die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn, te ondersteunen voor strategische ecologie-investeringen. Tegelijk werd beslist om de bestaande ecologiesteun aantrekkelijker te maken. De Vlaamse regering wil hiermee de vergroening van de economie extra stimuleren. Voor dit jaar is een budget van 35 miljoen euro voorzien voor deze strategische ecologiesteun.
vrijdag 17 oktober 2014 - Valerie Taeldeman
60% van de sociale woongelegenheden beschikten in 2013 over dakisolatie, isolerend glas en hoogrendementsverwarming. In 2010 was dit nog 52%. Wel is er een duidelijk verschil tussen de situatie bij sociale woningen en die bij sociale appartementen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid deze drie energierenovatiedoelstellingen binnen het Energierenovatieprogramma (ERP) bereiken voor alle woongelegenheden in Vlaanderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman: “Uit de cijfers die de minister van wonen op mijn vraag ter beschikking stelde, blijkt dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel”.
vrijdag 22 maart 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams Minister Joke Schauvliege hernieuwt ook dit jaar een projectoproep voor waterprojecten van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO). Vorig jaar steunde minister Schauvliege voor 664.664 euro zeven projecten die in Benin, Burkina Faso, Congo, Ghana, Kenia, Madagaskar en Zuid-Afrika, aan 61.700 mensen een betere toegang tot zuiver drinkwater en aan 73.500 mensen betere hygiënische omstandigheden en/of sanitaire voorzieningen gaven.
vrijdag 26 augustus 2011 -
Liesbeth geeft uit uitleg bij de studie van Test-Aankoop
dinsdag 03 december 2013 - Bianca Debaets
Wanneer worden Brusselse geluidsnormen eindelijk geactualiseerd?
zondag 08 juli 2012 - Brigitte Grouwels
Voor de 12de editie van de ‘Big Jump’ bouwde het waterzuiveringsstation Aquiris, in samenwerking met de vzwZenneSenne, zowaar een strand aan de oevers van de Zenne. Stipt om 14 uur sprongen 15 zwemmers het water in, luid aangemoedigd door zo’n 60 supporters én Brigitte Grouwels, de minister van de haven van Brussel, die de Big Jump-actie een warm hart toedraagt.
dinsdag 24 februari 2015 - Ivo Belet
De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vanmiddag een ingrijpende hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd. ETS regelt de uitstootrechten van de industrie en de energieproducenten in Europa op basis van een marktprijs voor broeikasgassen. De wetswijziging die vandaag is goedgekeurd, moet ETS beter doen functioneren d.m.v. een automatisch correctiemechanisme (marktstabiliteitsreserve of MSR): als er teveel CO2-vergunningen op de markt zijn, wordt het aanbod automatisch verminderd en, omgekeerd, als er te weinig vergunningen zijn, komen er automatisch bij.
vrijdag 24 mei 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege doet in 2013 en 2014 de erkende oppervlakte natuurreservaat aangroeien met 2.700 ha. Voor deze versnelling in het erkenningenbeleid maakt minister Schauvliege een bedrag van circa 1,1 miljoen euro vrij. De inhaalbeweging voor de historisch opgebouwde achterstand brengt de totale oppervlakte erkend natuurgebied in beheer bij erkende terreinbeherende verenigingen in één beweging op ruim 17.800 hectare.
dinsdag 01 februari 2011 - Valerie Taeldeman
De decentrale productie van energie is de jongste jaren enorm toegenomen. Eigenaars van zonnepalen, windturbines, … gebruiken niet alleen hun zelf opgewekte elektriciteit, ze bieden het teveel aan opgewekte groene energie ook aan.