Natuur, Milieu & Energie

zondag 08 juli 2012 - Brigitte Grouwels
Voor de 12de editie van de ‘Big Jump’ bouwde het waterzuiveringsstation Aquiris, in samenwerking met de vzwZenneSenne, zowaar een strand aan de oevers van de Zenne. Stipt om 14 uur sprongen 15 zwemmers het water in, luid aangemoedigd door zo’n 60 supporters én Brigitte Grouwels, de minister van de haven van Brussel, die de Big Jump-actie een warm hart toedraagt.
dinsdag 24 februari 2015 - Ivo Belet
De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vanmiddag een ingrijpende hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd. ETS regelt de uitstootrechten van de industrie en de energieproducenten in Europa op basis van een marktprijs voor broeikasgassen. De wetswijziging die vandaag is goedgekeurd, moet ETS beter doen functioneren d.m.v. een automatisch correctiemechanisme (marktstabiliteitsreserve of MSR): als er teveel CO2-vergunningen op de markt zijn, wordt het aanbod automatisch verminderd en, omgekeerd, als er te weinig vergunningen zijn, komen er automatisch bij.
vrijdag 24 mei 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege doet in 2013 en 2014 de erkende oppervlakte natuurreservaat aangroeien met 2.700 ha. Voor deze versnelling in het erkenningenbeleid maakt minister Schauvliege een bedrag van circa 1,1 miljoen euro vrij. De inhaalbeweging voor de historisch opgebouwde achterstand brengt de totale oppervlakte erkend natuurgebied in beheer bij erkende terreinbeherende verenigingen in één beweging op ruim 17.800 hectare.
dinsdag 01 februari 2011 - Valerie Taeldeman
De decentrale productie van energie is de jongste jaren enorm toegenomen. Eigenaars van zonnepalen, windturbines, … gebruiken niet alleen hun zelf opgewekte elektriciteit, ze bieden het teveel aan opgewekte groene energie ook aan.
donderdag 09 januari 2014 - Ivo Belet
De Europese Unie moet de uitstoot van broeikasgassen met 40% terugdringen tegen 2030. Deze ambitieuze doelstelling is vandaag gezamenlijk goedgekeurd door de commissies energie en milieu van het Europees parlement. De nieuwe doelstelling betekent een verdubbeling van het huidige bindende engagement om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de EU met 20% terug te dringen.
woensdag 03 oktober 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre met Boerenbond en ABS ondertekenden een overeenkomst voor het verwijderen van overtollige of beschadigde silobanden bij landbouwers. Tot nog toe was het voor landbouwers die hun activiteiten stopzetten te duur en te complex om deze banden te laten weghalen of ze bij slijtage te laten vervangen door betere exemplaren.
woensdag 02 december 2015 - Robrecht Bothuyne
De federale regering heeft besloten om de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen om de bevoorradingszekerheid van ons land de komende jaren niet in het gedrang te brengen. Deze keuze mag echter niet ten koste gaan van de Vlaamse investeringen in hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie moet ook absoluut voorrang krijgen op andere energiebronnen.
vrijdag 05 juli 2013 - Leen Dierick
Volgens Leen Dierick is het plan van Wathelet de best mogelijke oplossing om na de sluiting van Doel 1 en 2 in periodes van groot stroomverbruik in de winter voldoende elektriciteit in België ter beschikking te hebben. Leen Dierick: “Stroomzekerheid is voor ons een prioriteit, maar de energieprijzen moeten ook betaalbaar blijven zowel voor de bedrijven als voor de gezinnen. Dit vergt een weloverwogen mix aan maatregelen, waarbij bij elke maatregel de kostprijs wordt berekend en zo min mogelijk wordt afgeschoven op de gezinnen en bedrijven. Dat is in dit plan het geval: het potentieel aan vraagsturing wordt drastisch uitgebouwd, er komt een strategische reserve, de competitiviteit van bestaande centrales wordt verhoogd, en investeringen in bijkomende flexibele productiecapaciteit worden gedekt via een tijdelijke inkomensgarantie”.
woensdag 18 januari 2012 - Joke Schauvliege
Joke Schauvliege schrijft in een opiniestuk over de vossenjacht. Bijzondere bejaging van de vos enkel onder strenge voorwaarden
donderdag 27 februari 2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd voor de aanleg, de inrichting of de modernisering van volkstuinen. Deze oproep richt zich naar gemeenten en verenigingen. Minister-president Peeters maakt hiervoor een bedrag vrij van 300.000 euro.