Natuur, Milieu & Energie

vrijdag 05 oktober 2012 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft deze namiddag het rapport van de Waalse milieu-inspectie ontvangen i.v.m. de vervuiling van de Schelde die afgelopen week leidde tot massale vissterfte. Naar aanleiding van dat incident had de minister op donderdag 27 september het kabinet van haar Waalse collega Henry en de Waalse milieu-inspectie uitgenodigd voor o.m. een evaluatie van de gebruikelijke alarmprocedure. Dat onderhoud had zoals gepland vorige woensdag 3 oktober plaats. Naar aanleiding van dat gesprek heeft de minister ook woensdag n.a.v. een actuele vraag in het Vlaams Parlement verklaard dat de nodige juridische stappen zouden worden gezet tegenover de mogelijke vervuiler.
vrijdag 04 december 2015 - Ivo Belet
Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), verantwoordelijk voor het dossier inzake de hervorming van de Europese emissiehandel (ETS), neemt deel aan de klimaatconferentie in Parijs (COP 21). Belet is van 8 tot 11 december aanwezig op de VN-klimaatconferentie, samen met de delegatie van het Europees Parlement.
vrijdag 12 juli 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de uitbreiding van het Oost-Vlaamse natuurgebied Burreken in Brakel, Maarkedal en Horebeke goedgekeurd. Door de uitbreiding met 3,22 ha wordt Burreken nu een natuurreservaat van ruim 33 ha en komen er meer financiële middelen om het oude boscomplex te beheren en om in de rand van het gebied een speelbos open te stellen.
dinsdag 31 januari 2012 - Griet Smaers
De nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV), die eenmalig geheven wordt bij aankoop van een wagen, wil een vergroening van ons wagenpark stimuleren. CD&V, sp.a en N-VA hebben het voorstel van de Vlaamse regering geamendeerd zodat de luchtcomponent zwaarder doorweegt in de BIV-berekening.
donderdag 13 maart 2014 - Joke Schauvliege, Kris Peeters
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht gegeven om een planprogramma te ontwerpen voor het landinrichtingsproject ‘Schelde en Rupel.’ Dit plan sluit aan op de plattelandsmaatregelen die Vlaams minister-president Kris Peeters de afgelopen jaren heeft genomen. Doel is om alle plannen en projecten uit de regio op elkaar af te stemmen. Eens dat klaar, kan de uitvoering starten.
dinsdag 27 november 2012 - Nathalie Muylle
Eind 2012 loopt het Kyotoprotocol af. Met dit verdrag willen industrielanden de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5,2% doen verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. België lijkt de opgelegde doelstellingen niet te zullen halen. Daarnaast moet, aan het begin van de post-Kyotoperiode 2013-2020, een samenwerkingsovereenkomst de lasten en baten van de Europese energieklimaatpakketten verdelen tussen de Gewesten en de federale Staat. Hoewel de tijd dringt, komt men niet tot een akkoord.
donderdag 02 februari 2017 - Robrecht Bothuyne
Digitale meters zijn een onlosmakelijk onderdeel van een slim energiesysteem. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “De toekomst tegenhouden is onmogelijk. Maar we moeten de digitale meters wel slim invoeren.”
dinsdag 17 september 2013 - Joke Schauvliege
Met het project ‘Speelgroen: Tover jouw speelterrein om tot een groen avontuur’ wil Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege jeugdverenigingen stimuleren om hun terrein op een avontuurlijke en natuurrijke manier in te richten. Dit jaar stuurden 20 jeugdgroepen een ontwerp in. Vijf van hen vallen in de prijzen en kunnen rekenen op max. 10.000 euro steun voor de realisatie van hun project.
woensdag 28 maart 2012 - Ivo Belet
De veiligheid van boorinstallaties op zee moet beter, in het belang van de werknemers op boorplatformen en van het milieu." Dit zegt Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) in een reactie op de evacuatie van een olie- en gasplatform van Total op de Noordzee, nadat een gaslek ontstond bij werkzaamheden.
maandag 21 april 2014 - Kris Peeters, Joke Schauvliege
De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om de Vlaamse industrie competitiever te maken door de energiekost te verlagen. De bedrijven ontvangen steun voor een deel van de CO2-kost in de elektriciteitsprijzen. Deze steun- en klimaatmaatregel kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie. Het steunbedrag voor het verbruik van 2013 bedraagt ongeveer 60 miljoen euro.