Natuur, Milieu & Energie

maandag 29 april 2013 - Joke Schauvliege
Direct na de uitgestrekte branden op de Kalmthoutse heide (450 ha) en in Limburg (200 ha) in mei 2011 riep Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege alle betrokken overheden en terreinbeherende verenigingen samen op een crisisoverleg om uit de natuurbranden lessen te trekken. Vijf werkgroepen werden opgestart onder voorzitterschap van de federale overheid. Tezelfdertijd gaf de minister haar administratie, het Agentschap Natuur en Bos, de opdracht een actieplan op te stellen. Minister Schauvliege stelde vandaag in Leopoldsburg de realisatie ervan voor.
vrijdag 16 december 2011 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft vijf projecten bekroond als laureaat van de projectoproep Groen in de Stad 2011. Met een nieuwe projectoproep ondersteunt minister Schauvliege ook in 2012 creatieve groenprojecten.
donderdag 26 december 2013 - Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege maakt ruim 1,6 miljoen euro vrij voor de inrichting van de nieuwe kavels en de aanleg van een laatste reeks veldwegen en wandelpaden in het kader van het ruilverkavelingsproject Sint-Lievens-Houtem. De werken worden in de loop van 2014 uitgevoerd. Ook de betrokken gemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen en de grondeigenaars dragen financieel bij.
donderdag 06 september 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, trekt 50.000 euro uit voor milieuvriendelijk praktijkonderzoek en vormingsactiviteiten in de groensector (tuinaanleg en openbaar groen). Dat maakte hij vandaag, donderdag 6 september 2012, bekend bij een bezoek aan het Praktijkcentrum voor de Sierteelt, waar een praktijkvorming werd gegeven voor tuinaannemers en groenvoorzieners.
woensdag 08 juli 2015 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft vanmiddag een verregaande hervorming van de bestaande wetgeving over de uitstoot van broeikasgassen goedgekeurd. De invoering van een automatisch correctiemechanisme (marktstabiliteitsreserve of MSR) is een belangrijke eerste stap in de hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS), dat onder druk van de economische crisis grotendeels was ingestort.
vrijdag 28 juni 2013 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het bestaat uit een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan, om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.
maandag 26 december 2011 - Joke Schauvliege, Kris Peeters
Minister Joke Schauvliege werkte samen met Vlaams minister-president Peeters een uitvoeringsgericht voorstel op voor de open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.
woensdag 29 januari 2014 - Hilde Crevits, Joke Schauvliege
Vandaag lanceren de Vlaamse waterbeheerders waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt info die nu nog op verschillende websites staat zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be, … De homepage kan zo ingesteld worden dat de actuele toestand voor een bepaalde buurt, specifieke regio of voor heel Vlaanderen te zien is.
woensdag 31 oktober 2012 - Jos De Meyer
Als door extreme condities het aanbod aan elektrische energie de vraag niet zou kunnen volgen, wordt een noodplan van kracht voor de energievoorziening.
woensdag 23 maart 2016 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan Vlaams minister Ben Weyts bijzondere aandacht voor het overstromingsrisico van de site kerncentrale Doel. Deze bezorgdheid leeft niet alleen bij de bewoners in de regio, maar ook in Nederland.