Onderwijs

vrijdag 08 mei 2015 - Hilde Crevits
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de eerste nieuwe HBO5-opleiding goedgekeurd. Het gaat om de tweejarige opleiding winkelmanagement. Die wordt vanaf volgend academiejaar op 8 plaatsen in Vlaanderen georganiseerd via samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs.
woensdag 29 augustus 2012 - Kathleen Helsen
CD&V-kandidaten leggen basis voor lokaal onderwijsbeleid. Al geruime tijd werkt CD&V aan een sterke visie om ons onderwijs in al zijn aspecten écht klaar te stomen voor de 21ste eeuw. Met nota’s rond de hervorming van het secundair en hoger onderwijs, legde de partij de basis voor de huidige beleidsprocessen.
woensdag 23 april 2014 - Jos De Meyer
Kinderen verdienen de beste leerkrachten. Daarom moeten we er alles aan doen om jonge afgestudeerden die zeer bewust kiezen voor een loopbaan als leerkracht te behouden. Tegelijk is het essentieel dat we sterke zij-instromers aantrekken.
donderdag 14 oktober 2010 - Tinne Rombouts
Slechts 1 op de 5 vijftienjarige scholieren vinden de school een boeiende ervaring. Deskundigen geven aan dat dit o.a. te wijten is aan een gebrek aan dynamiek in de klasomgeving. Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts spoort minister van onderwijs Smet daarom aan om werk te maken van de uitvoering van de resolutie over gamen in de klas.
maandag 29 juni 2015 - Kathleen Helsen
Het werkingsbudget van een school wordt ieder schooljaar berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen dat is ingeschreven op de eerste schooldag van februari (de teldag) van het voorgaande schooljaar. Maar wat met scholen die geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie? Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen kaartte de problematiek vorige week aan in de commissie onderwijs.
donderdag 14 maart 2013 - Bianca Debaets, Paul Delva
De overdracht van onderwijs naar de GGC houdt de facto een ‘vergewestelijking’ in van deze bevoegdheid. En dat is niet de lijn die we willen volgen.
woensdag 10 december 2014 - Jos De Meyer
De tendens naar vervrouwelijking zet zich op alle niveaus van ons onderwijs verder door, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
donderdag 23 september 2010 - Veli Yüksel
In 2009 werden in Vlaanderen 2.560 aanvragen ingediend voor de erkenning van buitenlandse diploma’s hoger onderwijs.
woensdag 16 september 2015 - Hilde Crevits
Vanaf vandaag is de nieuwe website EHBO op school online. De website biedt scholen een leidraad om EHBO-lessen te organiseren. De lancering van de website maakt deel uit van het actieplan van Vlaams minister van Onderwijs Crevits. Minister Crevits streeft ernaar dat elke jongere die het secundair onderwijs verlaat een minimum aan kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelingen.
woensdag 05 juni 2013 - Kathleen Helsen
De Vlaamse Regering onder leiding van Kris Peeters heeft een cruciaal akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs.