Onderwijs

donderdag 15 januari 2015 - Jos De Meyer
Volgens minister Crevits is het grote aantal mogelijkheden voor onderwijspersoneelsleden om tijdelijk minder te werken een “ongemeen complex kluwen van mogelijkheden”. Dat antwoordde ze op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
donderdag 27 oktober 2011 - Kathleen Helsen
De Standaard berichtte op 26 oktober 2011 over de uitgelekte nota van de minister van Onderwijs over hoe de lerarenopleidingen aantrekkelijker kunnen gemaakt worden voor jongeren. Daarin wordt het voorstel gelanceerd om de lerarenopleidingen te verlengen tot vier jaar. “Zonder een inhoudelijk debat te voeren” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen verbaasd vast.
vrijdag 09 oktober 2015 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Meten is weten. De capaciteitsmonitor vervult een belangrijke signaalfunctie. Voor het eerst beschikken we over verfijnde prognoses over het aantal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in de dichte en verdere toekomst en krijgen we een inzicht in de omvang en de duur van mogelijke capaciteitstekorten. De leerlingencijfers zijn variabel in tijd en verschillen ook per locatie. Dat geeft aan dat flexibele gebruiksvormen van schoolgebouwen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het promoten van huursubsidies en de multi-inzetbaarheid van schoolgebouwen. Deze capaciteitsmonitor zal ons helpen om verder gericht te investeren en de grote uitdagingen rond scholenbouw de volgende jaren doelgericht aan te pakken.”
dinsdag 11 juni 2013 - Kris Peeters, Hilde Crevits
Minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits hebben vanochtend een bezoek gebracht aan de Sint-Rembertschool in Torhout. De school is een goed voorbeeld van een zogenaamde campusschool. De principes van de nieuwe onderwijshervorming worden hier al in de praktijk gebracht.
dinsdag 10 februari 2015 - Hilde Crevits
In Vlaanderen krijgen alle scholen voortaan de kans om een eSafety label te halen. Dat label is bedoeld om scholen te ondersteunen bij de realisatie van een veilige ICT-omgeving. Er zijn 3 categorieën : goud, zilver en brons. Scholen krijgen eveneens een actieplan aangeboden om waar nodig verbeteringen in het ICT-beleid door te voeren. Vandaag viert de Europese Commissie de Safer Internet Day. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits moedigt scholen aan om zich voor het eSafety label aan te melden.
zondag 22 januari 2012 - Griet Smaers
De logistieke sector kampt met een heel aantal knelpunten die een dringende domein– en bevoegdheidsoverschrijdende aanpak vragen om van Vlaanderen effectief een logistieke topregio te maken tegen 2020. De sector heeft in het bijzonder nood aan meer instroom naar logistieke opleidingen. Verder vergt het opleidingenaanbod een betere afstemming op de noden van de arbeidsmarkt en moet er tot slot meer worden ingezet op hoogwaardige "kennis" en hoogwaardige jobs in de logistieke sector.
woensdag 20 april 2016 - Jos De Meyer
Het aantal leerlingen in onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is op enkele maanden tijd met 63 procent gestegen. Dat leidt Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) af uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
woensdag 23 oktober 2013 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft dit jaar 10,6 miljoen euro extra vrij gemaakt voor het leerlingenvervoer. Die middelen gaan naar extra ritten en nu ook naar de vernieuwing van het voertuigenpark. De maatregelen moeten leiden tot een betere kwaliteit en meer comfort van het leerlingenvervoer. Elke dag worden er in opdracht van De Lijn 40.636 leerlingen vervoerd naar school.
woensdag 01 april 2015 - Hilde Crevits
Samen met het onderwijsveld wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de aanbevelingen van de onderwijsinspectie aanpakken. Minister Crevits heeft vandaag de Onderwijsspiegel 2015 van de onderwijsinspectie ontvangen. De resultaten van de nieuwe editie van de Onderwijsspiegel lopen in grote lijnen parallel met de vorige jaren. Het onderwijs in Vlaanderen blijft goed, maar er zijn belangrijke aandachtspunten.
vrijdag 06 april 2012 - Bianca Debaets, Paul Delva
Het aantal zorgstudenten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs zit in de lift. Op drie jaar tijd steeg het aantal studenten van de bacheloropleiding verpleegkunde met 45%. Van 299 studenten in het academiejaar 2008-2009, 395 in 2010-2011 naar 435 studenten in 2011-2012. Dat blijkt uit cijfers die Brussels CD&V-volksvertegenwoordiger Bianca Debaets opvroeg bij VGC-collegelid Guy Vanhengel.