Onderwijs

woensdag 05 juni 2013 -
In een eenvoudige Q&A geven we duiding waarom CD&V dit akkoord steunt.
woensdag 04 februari 2015 - Jos De Meyer
Een schoolbestuur moet zich gedragen als een goede huisvader en moet dus zorgzaam omgaan met de middelen die het ter beschikking heeft. Dat middelen en infrastructuur renderen voor het Gemeenschapsonderwijs, bleek uit het antwoord van minister Crevits op de vragen hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
woensdag 18 januari 2012 -
Op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn bevestigde minister Smet dat deze vrijdag het Actieplan Wetenschappen en Techniek door de regering goedgekeurd zal worden. Dit actieplan moet opnieuw meer jongeren positief doen kiezen voor technische richtingen. Het Vlaams Parlement vroeg dit vorig jaar in een resolutie.
woensdag 09 maart 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft het nieuwe Europese subsidieprogramma voor de gratis verdeling van fruit, groenten en melk op school goedgekeurd. Hiermee wil Europa scholen helpen om kinderen een gezonde levensstijl aan te leren en obesitas te voorkomen. "In Vlaanderen is 1 op 8 kinderen te zwaar. Programma's als deze helpen kinderen van jongs af aan goede eetgewoontes aan te leren,” stelt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, "Bovendien leren ze kinderen waar hun voedsel vandaan komt door lokale, regionale of nationale specialiteiten aan te prijzen. Zo maken we van kinderen bewuste consumenten."
vrijdag 04 oktober 2013 - Kathleen Helsen
Het aantal teruggevorderde studietoelagen is afgelopen jaren toegenomen. In het schooljaar 2009-2010 werden er 513 studietoelagen teruggevorderd wegens een problematische afwezigheid, voornamelijk in het secundair onderwijs. In het schooljaar nadien, 2010-2011, werden 622 schooltoelagen teruggevorderd. Opnieuw voornamelijk bij leerlingen in het secundair onderwijs...
maandag 23 maart 2015 - Jos De Meyer
Elektronische loonbrief wordt de norm voor Vlaams onderwijspersoneel
woensdag 29 februari 2012 - Jo Vandeurzen
De Vlaamse Overheid en de organisaties die in Vlaanderen met kinderen en jongeren werken, tekenden een engagementsverklaring om geweld en seksueel misbruik tegen kinderen aan te pakken over de verschillende beleidsdomeinen heen. Het opnemen van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is uniek. De ondertekening van de engagementsverklaring vond plaats in het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van de ministers Jo Vandeurzen (welzijn), Philippe Muyters (sport) en Pascal Smet (onderwijs en jeugd).
woensdag 11 januari 2017 - Jos De Meyer
In de periode 2006-2015 is het aantal Vlaamse studenten met buitenlandse studie-ervaring gestegen met niet minder dan 80%, bleek uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
donderdag 28 november 2013 - Jos De Meyer
Er komt binnenkort een systeem van langdurig deeltijds ziekteverlof in het onderwijs, ver-nam Vlaams parlementslid Jos De Meyer als antwoord op zijn vragen aan minister Smet. In de bestaande systemen is het steeds de bedoeling dat iemand met deeltijds ziekteverlof na verloop van tijd teruggeplaatst wordt in een voltijdse opdracht.
woensdag 06 mei 2015 - Jos De Meyer
De doelstellingen van de startbaanprojecten worden bereikt, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams Parlemenslid Jos De Meyer. in 2013 en 2014 werd op het Vlaamse onderwijsbudget 5.743.000 euro ingeschreven voor startbanen. Daarnaast was telkens ook een enveloppe met middelen voorzien bij de RVA. In 2014 werden die middelen na de zesde staatshervorming een Vlaamse verantwoordeljkheid. In dat jaar werd 30,7 miljoen euro begroot voor globale projecten rond startbanen.