Onderwijs

dinsdag 23 april 2013 - Jos De Meyer
Federaal minister van Werk De Coninck wil op korte termijn de loopbaanonderbreking voor ambtenaren en personeelsleden in het onderwijs terugbrengen tot maximum één jaar. Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg minister Smet van Onderwijs of over deze materie al overleg geweest is met zijn federale collega, want een aanpassing van de regelgeving zou zeer ingrijpende effecten kunnen hebben.
dinsdag 20 januari 2015 - Hilde Crevits
Vandaag lanceert het departement Onderwijs en Vorming het nieuwe aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Het is één van de maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het kader van de preventie van radicalisering in scholen. Scholen krijgen vandaag via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect een globaal overzicht van de verschillende instanties die hen ondersteuning kunnen bieden over radicalisering en de mogelijkheden tot vorming. Voor scholen die extra vragen hebben komt er het aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’.
donderdag 31 maart 2011 - Kathleen Helsen
Kathleen Helsen roept de minister op om gevolg te geven aan de aanbevelingen die AgODI deed m.b.t. IT-investeringen, zodat in de toekomst juiste data beschikbaar zijn: “Want enkel op basis van correcte gegevens is de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een beleid mogelijk.”
woensdag 21 oktober 2015 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de autosector en aanverwante sectoren en het volwassenenonderwijs hebben voor het eerst een globaal convenant ondertekend die de samenwerking tussen de sector en onderwijs verder versterkt. Het convenant moet ertoe leiden dat cursisten uit het volwassenenonderwijs nog beter worden opgeleid en gemakkelijker de weg naar een job in de sector vinden, in het bijzonder naar de knelpuntvacatures. EDUCAM vzw, het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, zal mee instaan voor een betere vorming van de lesgevers en een toename van het aantal werkervaringsplaatsen voor cursisten.
maandag 01 juli 2013 - Katrien Schryvers
Meer dan 5000 kandidaten wagen morgen hun kans bij het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers polste in een parlementaire vraag naar de kosten en de opbrengsten van de hele operatie. De voorbije jaren trok Vlaanderen voor de organisatie van het examen een vast budget van € 496.000 uit, zo antwoordde minister Smet.
dinsdag 03 februari 2015 - Jos De Meyer
Een schoolbestuur moet zich gedragen als een goede huisvader en moet dus zorgzaam omgaan met de middelen die het ter beschikking heeft. Dat middelen en infrastructuur renderen voor het Gemeenschapsonderwijs, bleek uit het antwoord van minister Crevits op de vragen hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
dinsdag 31 januari 2012 - Johan Verstreken
Uit het tweede Zzzip-onderzoek dat minister Smet liet uitvoeren om te peilen naar de leefsituatie van holebi’s in Vlaanderen, blijkt dat hetero’s met een vrij negatieve blik naar holebi’s kijken. Ze vinden dat er teveel aandacht besteed wordt aan holebi’s, en een aantal hetero-ondervraagden vinden holebi’s zelfs abnormaal.
donderdag 02 juni 2016 - Ivo Belet
De Belgische organisatie MOBILE SCHOOL is bekroond met de Prijs voor de Europese Burger, een jaarlijkse onderscheiding die door het Europees Parlement wordt uitgereikt om Europeanen te bekronen voor uitzonderlijke verdiensten. Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) nomineerde Mobile School dat zich sinds 1996 wereldwijd inzet voor straatkinderen.
maandag 28 oktober 2013 - Cindy Franssen
De digitale loonbrief voor het onderwijspersoneel wordt binnenkort de regel, maar wie dit wenst zal nog altijd voor een papieren versie kunnen kiezen. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen van Vlaams minister van onderwijs, Pascal Smet.
dinsdag 21 april 2015 - Jos De Meyer
In Vlaanderen neemt de schoolbevolking toe, maar niet overal in gelijke mate en in het zelfde tempo. Daardoor is het in sommige gemeenten veel dringender om te investeren in schoolgebouwen dan in andere, en sinds 2009 is er daarom een speciaal budget uitgetrokken voor “capaciteitsproblemen”.