Onderwijs

zaterdag 20 december 2014 - Hilde Crevits
De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een eerste belangrijke stap gezet naar meer autonomie in het kwaliteitszorgsysteem van de instellingen in het hoger onderwijs. Het voorontwerp van decreet is principieel goedgekeurd. Vanaf volgend academiejaar zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de hogescholen en universiteiten via een instellingsreview controleren. Instellingen krijgen daarbij de mogelijkheid om binnen die instellingsreview te bewijzen dat ze een sterk uitgewerkt kwaliteitsbeleid hebben, waarmee ze de kwaliteit van hun opleidingen kunnen garanderen. Tot op heden moesten ze die kwaliteit per opleiding aantonen in afzonderlijke visitaties.
vrijdag 11 november 2011 - Kathleen Helsen
Het Vlaams Parlement keurde op 9 november de decretale aanpassingen op het inschrijvingsrecht voor basis- en secundair onderwijs goed.
dinsdag 22 september 2015 - Hilde Crevits
In het Centrum Leren en Werken Castor in Vilvoorde is in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de nieuwe opleiding ‘Behandelaar Luchtvracht en Bagage’ voorgesteld. Het is de eerste keer dat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs een beroepskwalificatie wordt omgezet naar een opleiding in leren en werken. De nieuwe opleiding is een voorbeeld van hoe Onderwijs, Werk en de bedrijfswereld de handen in elkaar kunnen slaan voor het duaal leren.
zondag 09 juni 2013 - Kris Peeters, Kathleen Helsen
Vrijdag 14 juni organiseert CD&V in Sint-Niklaas haar derde dialoogmoment met leerkrachten, ouders en alle belangstellenden over de hervorming van het secundair onderwijs. Ook u kan uw mening kwijt! Daarom zullen Vlaams minister Joke Schauvliege en Vlaams Parlementslid Jos De Meyer u te woord staan en met u in dialoog gaan. U bent welkom vanaf 19.30 uur in Campus Sint-Niklaas, Syntra Midden-Vlaanderen (Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas).
maandag 09 februari 2015 - Hilde Crevits
96 scholen voor buitengewoon basisonderwijs en 70 scholen voor buitengewoon secundair onderwijs krijgen een gunstig advies om vanaf 1 september 2015 onderwijs voor normaal begaafde kinderen met autisme te organiseren via het nieuwe type 9. De Vlaamse Regering heeft de gunstige adviezen op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits goedgekeurd. Een grote groep kinderen met autisme volgt op dit moment les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs. Vanaf volgend schooljaar kunnen zij terecht in het nieuwe type 9. Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking blijven terecht kunnen in het type 2 van buitengewoon onderwijs.
zondag 22 januari 2012 - Bianca Debaets
"Brussel is de grootste studentenstad van het land. Laat ons onze studenten beter omkaderen met kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting en meer inspraak in de beslissingsorganen."
vrijdag 15 april 2016 - Jos De Meyer
Sommige Vlaamse centra voor volwassenenonderwijs blijven jaar na jaar onevenredig veel lesuren besteden aan coördinatie-opdrachten, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer na zijn vraag hierover aan minister Crevits van Onderwijs.
donderdag 17 oktober 2013 -
Technologiestudies aan het hoger onderwijs zitten in de lift, juicht Agoria vandaag toe, en dit voor het tweede jaar op rij. Hiermee lijkt een duurzame kentering ingezet. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vele initiatieven die technologische richtingen promoten én de economische crisis. Uit de eerste cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Sabine Poleyn (CD&V) vernam, blijkt de keuze voor een technische richting in het secundair onderwijs toch nog niet zo aantrekkelijk. Nochtans hebben bedrijven nood aan technisch geschoold personeel.
woensdag 01 april 2015 - Hilde Crevits
Deze week krijgen vier schoolbesturen uit Ninove, Vilvoorde, Groot-Bijgaarden en Sint-Michiels bij Brugge bericht dat ze eerstdaags kunnen starten met de bouw van een nieuwe school. Hiermee bereikt het programma ‘Scholen van Morgen’ de kaap van 75 opgestarte bouwwerven. Deze vier nieuwbouw­projecten passen in het publiek-private programma ‘Scholen van Morgen’ en zijn samen goed voor bijna 11.000m2 aan bouwoppervlakte en een totale investerings­waarde van circa 23 miljoen euro. Tegen het einde van dit jaar zullen er een 100-tal schoolbouwprojecten in het kader van ‘Scholen van Morgen’ in Vlaanderen opgestart zijn.
vrijdag 23 maart 2012 - Bianca Debaets, Paul Delva
In 2010 kon worden vastgesteld dat de cofinanciering van de VGC -jaarlijks 550.000 euro voor werkervaringsprojecten in de sectoren bouw, zorg en horeca - bijdroeg tot kwaliteitsvolle trajecten voor een 250-tal langdurig werklozen. Daarvan kon een grote meerderheid, namelijk 66%, naar regulier werk doorstromen en 8% naar een vervolgopleiding.