Onderwijs

woensdag 25 januari 2012 - Kathleen Helsen
Conceptnota CD&V-parlementsleden voor de hervorming van het secundair onderwijs is voorgesteld.
dinsdag 19 april 2016 - Jos De Meyer
Steeds minder leerlingen kiezen voor nijverheidstechnisch onderwijs. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
woensdag 23 oktober 2013 - Kathleen Helsen
Het recht op vrije schoolkeuze is verankerd in onze grondwet, ook voor kinderen met een handicap. Vlaanderen garandeert voor deze laatsten gratis vervoer naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs die onderwijs van het juiste type aanbiedt.
woensdag 15 april 2015 - Hilde Crevits
Het aandeel STEM-leerlingen in het onderwijs stijgt. Meer leerlingen met een STEM-diploma secundair onderwijs stromen ook door naar een STEM-richting in het hoger onderwijs. Het blijft belangrijk om meisjes aan te zetten voor deze richtingen. Dat blijkt uit de STEM monitor 2015. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een STEM-actieplan uit tot 2020. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Doel is om meer jongeren aan te trekken en positief te motiveren voor wetenschappelijke en technische studierichtingen en beroepen. Dit beantwoordt aan de behoeften van de kennissamenleving en de arbeidsmarkt.
vrijdag 30 maart 2012 - Jos De Meyer
In 2006 werkte het ministerie van onderwijs een speciale procedure uit om scholen sneller te kunnen helpen met subsidies voor werkzaamheden die het rationeel energiegebruik (REG) bevorderden.
maandag 22 mei 2017 - Kathleen Helsen
Kinderen zoveel mogelijk de kans geven op te groeien tussen leeftijdsgenootjes, ongeacht hun eventuele onderwijsbehoefte. Dat is het doel van het M-decreet.
vrijdag 10 januari 2014 - Jos De Meyer
Uit een antwoord dat Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ontving van minister voor Onderwijs Pascal Smet blijkt dat psychosociale aandoeningen de belangrijkste oorzaak zijn van ziekteverzuim bij het Vlaams onderwijspersoneel.
maandag 14 november 2011 - Martine Fournier
In 2010 bereidde liefst 90% van alle werkzoekenden in opleiding zich voor op het uitoefenen van een knelpuntberoep.
dinsdag 19 mei 2015 - Hilde Crevits
Vanaf 1 september 2015 kunnen 18 nieuwe scholen een aantal vakken aanbieden in een andere taal. In deze scholen zullen bijna 1500 leerlingen lessen in het Frans, Engels of Duits volgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil goede, inspirerende en innovatieve voorbeelden breder verspreiden om te zorgen dat nog meer scholen in de toekomst Content and Language Integrated Learning (CLIL) aanbieden.
vrijdag 21 september 2012 - Jos De Meyer
“Goed onderwijs veronderstelt een goede, aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke infrastructuur”, citeerde parlementslid Jos De Meyer op de commissie Onderwijs uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering.