Onderwijs

vrijdag 23 januari 2015 - Hilde Crevits
De Vlaamse regering heeft de opsplitsing van de bestaande ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs en eindtermen lager onderwijs van het leergebied wereldoriëntatie over de twee nieuwe leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ principieel goedgekeurd.
maandag 27 september 2010 - Kathleen Helsen
Minister Pascal Smet lanceerde dit weekend een zoveelste ideetje over het onderwijs. CD&V juicht het feit dat wordt nagedacht over de manier waarop ons onderwijs meer slagkracht kan krijgen toe, maar betreurt de ‘politics by announcement’ die de werkwijze van de minister kenmerkt.
donderdag 21 januari 2016 - Jos De Meyer
Schoolbesturen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor de plaatsing van tijdelijke klassen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Jos De Meyer. Het gaat om de plaatsing van modulaire units voor scholen die te maken krijgen met plaatsgebrek in hun klassen door de instroom van leerplichtige nieuwkomers. De kostprijs voor de plaatsing en de huur wordt gedragen door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt daar ruim 1,1 miljoen euro voor vrij.
maandag 02 september 2013 - Hilde Crevits
Voor het zesde jaar op rij werden op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de fietspaden langs de gewest- en de gemeentewegen geveegd. Dat is opnieuw gebeurd naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. Heel wat kinderen, jongeren en begeleiders rijden met de fiets naar school en voor hun veiligheid zijn nette fietspaden belangrijk. De campagne loopt samen met de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Elk jaar zijn er twee veegacties van de fietspaden : bij het begin van het schooljaar en er is ook de lente-veegactie.
donderdag 26 februari 2015 - Robrecht Bothuyne
Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.
woensdag 08 februari 2012 - Jos De Meyer
Tussen 1974 en 1989 hebben veel scholen die wilden bouwen leningen afgesloten met staatswaarborg en rentetoelagen, maar die zijn uiteraard nog niet allemaal afgelost. Bij het afsluiten van die leningen rekende men sterk op het effect van de inflatie om tegen het eind van de leningperiode te maken te krijgen met gemakkelijk draagbare terugbetalingen.
donderdag 08 september 2016 - Jos De Meyer
Het aantal diploma’s secundair onderwijs dat uitgereikt wordt door de Examencommissie (de vroegere “Middenjury”) blijft nog stijgen.
dinsdag 19 november 2013 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft zonet zijn goedkeuring gegeven aan een budget van 14 miljard euro voor een nieuwe generatie van Europese uitwisselingen (2014-2020). Dat is ruim 40% meer dan de voorbije 7 jaren. Ivo Belet, lid van de commissie onderwijs: "Ondanks de moeilijke financieel-economische context zijn we er in geslaagd om de middelen voor Erasmus+ op peil te houden en zelfs op te trekken. Het gaat hier om vitale programma's voor de toekomst van Europa, die echt investeren in de Europese integratie. Samenwerking en uitwisseling tussen studenten en leraars, over de grenzen heen, is één van de beste en meest efficiënte instrumenten tegen goedkoop populisme en verzuring."
vrijdag 24 april 2015 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister Crevits in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement of het zinvol is de 182 weddeschalen die volgens Agodi in het jaarverslag over 2013 gehanteerd worden in het onderwijs, te behouden.
maandag 18 juni 2012 - Jos De Meyer
Naast de betalingen voor het onderwijzend en ander personeel, krijgt een school van de overheid ook “werkingstoelagen”om haar andere kosten te betalen: infrastructuur, didactisch materiaal, schoonmaak en onderhoud. In juli 2008 werd een nieuw systeem uitgewerkt voor de toekenning van die werkingstoelagen: het was niet enkel gebaseerd op het aantal leerlingen, maar ook op de leerlingkenmerken.