Welzijn & Gezondheid

woensdag 09 januari 2013 - Jo Vandeurzen
De (toekomstige) sluiting of afslanking van bedrijven heeft, naast de economische gevolgen, een belangrijke impact op het maatschappelijk leven in Limburg. Mensen raken niet alleen hun werk en hun inkomen kwijt, maar komen ook terecht in een zeer onzekere situatie. Ze worden geconfronteerd met problemen, met heel wat vragen, angsten en spanningen. Een toekomstperspectief ontbreekt.
dinsdag 08 november 2016 - Sonja Claes
Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud. Alleen is het voor bejaarde koppels waarvan één partner zwaar zorgbehoevend wordt niet evident om samen te blijven. Onze regelgeving laat immers niet toe dat de niet-zorgbehoevende partner mee intrekt in het woonzorgcentrum. Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes legde eerder al een conceptnota neer met voorstellen om hieraan te verhelpen. Na bespreking in het Vlaams Parlement resulteerde die uiteindelijk in een voorstel van decreet. Dat wordt op dinsdag 8 november in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Sonja Claes: “Alles is klaar om ervoor te zorgen dat seniorenkoppels samen kunnen blijven, ook wanneer ze zwaar zorgbehoevend worden.”
vrijdag 13 december 2013 - Katrien Schryvers
In 2012 waren 26.934 jongeren korte of langere tijd opgenomen in (gemeenschaps- of private) voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg. Vaak (90%) gebeurt dat omwille van problematische thuissituaties, in een minderheid van de gevallen gebeurt dat omwille van het plegen van een als misdrijf omschreven feit. Ook jongeren met psychiatrische, gedrags- en emotionele stoornissen komen er terecht.
vrijdag 04 mei 2012 - Veerle Heeren
De Commissie Wonen stemde vanochtend een voorstel van decreet dat rookmelders verplicht in alle huurwoningen. Initiatiefneemster Veerle Heeren roept de bevoegde minister en de regering op om nu snel duidelijke richtlijnen uit te vaardigen opdat de rookmelders juist geïnstalleerd en gebruikt worden.
vrijdag 13 februari 2015 - Sonja Claes
CD&V stelt ‘het recht op gezinsleven’ centraal. Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud.
woensdag 27 maart 2013 - Jo Vandeurzen
Vlaanderen zet verder in op toegankelijke en kwaliteitsvolle bevolkingsonderzoeken naar kanker. “Met de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker willen we gezondheidswinst realiseren. Het tijdig ontdekken van kanker kan zorgen voor een minder ingrijpende behandeling en een hogere overlevingskans”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
woensdag 09 november 2011 - Jos De Meyer, Cindy Franssen
Cindy Franssen en Jos De Meyer vragen de Vlaamse Regering actie te ondernemen tegen de plannen van Europa om de middelen voor voedselbedeling met 80 procent te verminderen.
vrijdag 07 februari 2014 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag zijn goedkeuring gegeven aan het werkprogramma 2013-2015 met de Duitstalige gemeenschap. Dit werkprogramma geeft uitvoering aan het samenwerkingsakkoord van Vlaanderen met de Duitstalige gemeenschap. Er wordt samengewerkt in onder meer onderwijs, cultuur, media, werkgelegenheid en gezondheidszorg.
vrijdag 08 juni 2012 - Cindy Franssen, Sabine de Bethune
Senatoren Cindy Franssen en Sabine de Bethune hebben een wetsvoorstel klaar over de gerechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming. Grooming slaat op de strategie die pedofielen toepassen om in contact te komen met kinderen (offline), al dan niet via het internet (online).
maandag 18 mei 2015 - Katrien Schryvers
Veel chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevenden kunnen thuis, in de eigen omgeving blijven wonen dankzij de toegewijde zorg van mantelzorgers. In 2014 telde Vlaanderen maar liefst 142.471 mantelzorgers die ten dienste stonden van 120.798 hulpbehoevenden. Deze zorgbehoevenden worden het vaakst geholpen door hun echtgenoot/echtgenote of door hun dochter, dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.