Werk

woensdag 10 september 2014 - Wouter Beke, Marianne Thyssen
Vandaag heeft toekomstig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bekendgemaakt welke bevoegdheden de 27 EU-commissarissen zullen krijgen. Zoals algemeen verwacht, heeft hij hierbij een belangrijke rol voorzien voor de Belgische kandidaat-commissaris Marianne Thyssen. Zij wordt als het ware het sociale gelaat van de Europese Commissie, met bevoegdheden als Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.
dinsdag 05 juni 2012 - Nahima Lanjri
Als partij die solidariteit met de medemens op moeilijke momenten in hun leven belangrijk vindt, zullen wij blijven pleiten voor respect en erkenning van een rouwperiode.
vrijdag 23 januari 2015 - Hilde Crevits
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering de conceptnota duaal leren goedgekeurd. Duaal leren houdt in dat jongeren meer dan nu ervaring opdoen op de werkvloer, op die manier een kwalificatie behalen en dus beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Doel is om de vele stelsels van leren en werken te vereenvoudigen.
woensdag 05 december 2012 - Robrecht Bothuyne
Om de haverklap ontvangen we vanuit het Vlaamse bedrijfsleven alarmsignalen met betrekking tot het recordaantal knelpuntvacatures. CD&V wil niet bij de pakken blijven neerzitten en lanceert daarom 6 concrete voorstellen voor een ambitieus beleid van economische migratie, die op korte termijn door de Vlaamse regering kunnen geïmplementeerd worden.
vrijdag 27 februari 2015 - Kris Peeters
Op voorstel van Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en de Minister van Sociale Zaken Maggie De Block heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de loonhandicap van ons land moet beperken ten aanzien van referentielanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het regeerakkoord voorziet dat de regering de sinds 1996 opgelopen loonhandicap, tijdens deze legislatuur geleidelijk wegwerkt. In dit verband is er het met de interprofessionele sociale partners afgesloten ‘sociaal akkoord 2015-2016’ en zijn er de laatste punten van de eerste fase in de harmonisering van het statuut arbeiders-bedienden.
dinsdag 28 mei 2013 - Robrecht Bothuyne
Ondanks de krappe arbeidsmarkt blijven de knelpuntberoepen een vaste waarde. Nog steeds vinden werkgevers moeilijk nieuwe technici, informatici, verpleegkundigen, bouwvakkers, enz. Nochtans worden meer dan ooit werkzoekenden opgeleid om deze vacatures in te vullen.
maandag 27 april 2015 - Kris Peeters
Vandaag, maandag 27 april 2015, hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) de kadercao’s omtrent de KB’s over SWT en landingsbanen voor de jaargangen 2015-2016 afgesloten. Nadat de Kamer vorige week stemde over de Wet op de indexsprong en de Wet op de loonmarge, die voor 2016 een maximale loonsverhoging van 0.5% van de brutoloonmassa en 0.3% netto mogelijk maakt, is dit opnieuw een belangrijke stap in het sociaal overleg. De beslissing van de sociale partners binnen de NAR laat toe dat het sociaal overleg nu volop verder gaat op sectoraal niveau, zowel voor de loonmarge, SWT als de landingsbanen.
dinsdag 19 juli 2011 -
Wetsvoorstel Dirk Claes basis fundamenteel nieuwe aanpak
woensdag 22 januari 2014 - Stefaan Vercamer
De ‘werkcheques’ van de Monica De Coninck zullen niet meer jongeren aan het werk helpen maar wel zorgen voor meer administratie. Het is dus geen goed idee. Meer jobs creëren voor jongeren doen we best door te zorgen voor economische groei.
dinsdag 29 september 2015 - Griet Smaers
Griet Smaers wil moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen.