Werk

dinsdag 02 februari 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan de oprichting van een platform tegen zwartwerk. Dit platform brengt de verschillende inspectiediensten van de lidstaten en de Europese Commissie samen. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, lid van de Commissie Werk en Sociale Zaken (CD&V): "De oneerlijke concurrentie door schijnzelfstandigen en betalingen in het zwart stopt niet aan de grenzen. Een Europees plan van aanpak zorgt ervoor dat inspectiediensten nauwer samenwerken."
vrijdag 17 februari 2012 - Hilde Crevits, Kris Peeters
Na overleg met minister-president Kris Peeters, havenminister Hilde Crevits en minister van ambtenarenzaken Geert Bourgeois besloten de loodsen om hun acties in de havens stop te zetten. De beroepsverenigingen van de loodsen hielden de voorbije dagen stiptheidsacties in de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent.
donderdag 06 november 2014 - Stefaan Vercamer
‘Veel mensen hebben vandaag vragen, zijn bezorgd en zijn ongerust. De betogers zijn vandaag de tolk van die onrust en die bezorgdheid, zeker omdat we van iedereen inspanningen vragen’, zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. ‘Wij hebben daar begrip voor, en willen het sociaal overleg dan ook alle kansen geven. Wij willen geen sociale black-out’.
donderdag 28 juni 2012 - Hendrik Bogaert
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert werkte een definitieve regeling uit voor de vierdagenweek en de landingsbanen voor federale statutaire ambtenaren. Het Parlement keurde vandaag die regeling goed.
vrijdag 30 januari 2015 - Nahima Lanjri
‘Ik sta positief tegenover een uitbreiding van de duur en een aanpassing van de modaliteiten van beide verloven en ik zal onderzoeken in welke mate dit gerealiseerd kan worden.’ Dit antwoordde minister van Werk Kris Peeters op een vraag (MV 1671) van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri in de commissie Sociale zaken over de plannen van de regering in verband met de aanpassing van het adoptie- en pleegzorgverlof.
woensdag 16 januari 2013 - Hendrik Bogaert
Vanmorgen vond een eerste overleg plaats tussen Staatssecretaris Hendrik Bogaert en de overheidsvakbonden. De inhoud voor de komende onderhandelingen werd er besproken. Elke woensdag en vrijdag wordt onderhandeld.
maandag 09 maart 2015 - Kris Peeters
Er worden 3.8 miljoen euro Europese middelen vrijgemaakt om de meer dan 2000 ontslagen werknemers van Arcelor Mittal, Caterpillar, Duferco-NMLK en Saint-Gobain-Sekurit te begeleiden naar een nieuwe baan. De Europese Raad voor Werkgelegenheid stemde hier vandaag mee in, nadat Vicepremier en Minister voor Werk Kris Peeters het belang van deze investering zelf had toegelicht. De Europese ministers voor Werkgelegenheid geven zo hun goedkeuring aan een voorstel van Europees Commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen.
vrijdag 16 augustus 2013 - Cindy Franssen
De Belgische staat recupereert bijna twee miljoen euro in de eerste vier maanden van 2013 van dienstenchequebedrijven die de wetgeving overtreden hebben. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (nr. 5-8944) van CD&V-gemeenschapssenator Cindy Franssen aan de federale minister van Werk. De bedragen hebben betrekking op de periode tussen 24 december 2012, de dag waarop de nieuwe en strengere wetgeving op de dienstencheque-ondernemingen van kracht ging, en 23 april 2013, de datum tot wanneer de cijfers beschikbaar waren.
woensdag 06 mei 2015 - Kris Peeters
Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2016 de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij doet dit naar aanleiding van de bespreking van het ‘voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen’, vandaag in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd en duiden de vertegenwoordigers van het personeel in de inspraakorganen van de ondernemingen aan. “De sociale verkiezingen vormen een essentieel element van de sociale democratie in ons land, maar we stellen vast dat te weinig vrouwen de kans krijgen of grijpen om zich kandidaat te stellen. Dat móet en kán anders,” benadrukt Minister van Werk en Economie Kris Peeters.
woensdag 25 mei 2011 - Martine Fournier
Verplaatsings- en kinderopvangvergoeding leidt tot hogere deelname beroepsopleiding