Werk

donderdag 26 februari 2015 - Robrecht Bothuyne
Steeds meer werkzoekenden behalen via VDAB alsnog hun onderwijsdiploma. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.
vrijdag 19 juli 2013 - Hendrik Bogaert
Zowel het vanmorgen door de Ministerraad goedgekeurde Strategisch Informatieplan (SIP) als de recent gelanceerde Lean Academy illustreren de evolutie binnen de federale administratie van lineaire besparingen naar een meer intelligente inzet van middelen.
dinsdag 05 mei 2015 - Kris Peeters
Vandaag, dinsdag 5 mei, heeft Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters de sociale partners van de logistiek- en distributiesector ontvangen. Tijdens deze ‘Ronde Tafel E-commerce’ werd besproken hoe nachtarbeid in de e-commerce, waar voornamelijk de logistieke en distributiesector gevat zijn, mogelijk te maken. Dit moet de jobcreatie in België nóg versterken. Tijdens de Ronde Tafel deze middag toonden de meer dan 40 afgevaardigden uit de sector en de paritaire comités zich unaniem bereid om deze discussie onmiddellijk aan te vatten. Nu zal sociaal overleg binnen de paritaire comités worden opgestart. Dit moet leiden tot een werkbaar kader voor nachtarbeid, en moet resulteren in kwaliteitsvolle jobs. In juni volgt opnieuw een Ronde Tafel, waar Minister van Werk en Economie Kris Peeters een stand van zaken zal opmaken.
maandag 13 juni 2011 - Martine Fournier, Griet Smaers
Vlaamse volksvertegenwoordigers Griet Smaers en Martine Fournier zien alvast potentieel in maatregelen die vrouwen met ondernemingszin ertoe aansporen de stap te zetten en hun kansen op slagen verhogen.
vrijdag 31 januari 2014 - Hendrik Bogaert
Managers van de federale overheid kunnen voortaan hun werking op lange termijn vastleggen via bestuursovereenkomsten en bestuursplannen. De Ministerraad keurde daarvoor vanmorgen de wijziging van een KB goed op voorstel van staatssecretaris Hendrik Bogaert.
dinsdag 19 januari 2016 - Tom Vandenkendelaere
Het Europees Parlement keurde een reeks voorstellen goed om de jeugdwerkloosheid in Europa efficiënter aan te pakken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, pleit voor het matchen van vaardigheden van werkzoekenden met vacatures. Vandenkendelaere: “Een baan zoeken louter op basis van diploma’s is niet meer van deze tijd. In Vlaanderen boeken we al goede resultaten met het matchen van werkzoekenden en vacatures op grond van competenties. Dit laat toe werkzoekenden te (her)oriënteren naar knelpuntberoepen. De Vlaamse competentiedatabank moet Europees uitgerold worden, om de arbeidsmobiliteit binnen Europa nog meer te bevorderen. Die aanbeveling maak ik alvast over aan Europees Commissaris Marianne Thyssen die dit voorjaar een Europese skills agenda voorstelt.”
vrijdag 17 februari 2012 - Servais Verherstraeten
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert zal besprekingen opstarten rond het inzetten van uitzendkrachten in de overheidssector
vrijdag 31 oktober 2014 - Robrecht Bothuyne
De VDAB ‘bereikt’ heel veel jonge werkzoekenden. Dat is goed: maar wat onder ‘bereikt’ wordt verstaan moet anders. Een brief of sms versturen volstaat niet.
woensdag 13 juni 2012 -
Bercy Slegers: ”Jonge gezinnen krijgen nu de kans gezin en werk beter te combineren. De carrière moet daarvoor niet afgebouwd worden. Onbegrijpelijk dat de N-VA deze jonge gezinnen niet steunt!” Gisteren werd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een nieuw systeem voor de 4-dagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector goedgekeurd. De N-VA stemde tegen.
dinsdag 27 januari 2015 - Kris Peeters
Vandaag, dinsdag 27 januari 2015, heeft Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een uitgebreid werkbezoek gebracht aan het RVA-kantoor in Bergen. Tijdens de ontmoeting ging Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters uitgebreid in gesprek met de RVA-medewerkers en werkzoekenden omtrent hun ervaringen over de aangepaste inschakelingsuitkering, de verschillende tewerkstellingsmaatregelen en begeleiding naar werk, de dienstverlening van RVA,.. .