Werk

vrijdag 07 maart 2014 - Hendrik Bogaert
Federale ambtenaren kiezen meer en meer voor telewerk. Waar in 2007 nog slechts 490 overheidsmedewerkers van deze mogelijkheid gebruik maakten, zien we dit aantal toenemen van 3.793 in 2012 tot 6.132 in januari 2014. Telewerk kende het afgelopen jaar dus een spectaculaire groei van maar liefst 62%.
De regering verlengde vandaag het ouderschapsverlof met één maand. Ouders van kinderen die na 8 maart zijn geboren krijgen een uitkering. Hiermee volgt de regering de Europese richtlijn dat het recht op ouderschapsverlof uiterlijk op 8 maart uitbreidde van drie naar vier maanden. Vice-Premier Steven Vanackere is tevreden met de 'ademruimte voor de jonge ouders'. 'Deze maatregel maakt duidelijk dat een combinatie van arbeid en gezinsleven mogelijk is.'
donderdag 20 november 2014 - Kris Peeters
Vicepremier en Minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft vandaag, woensdag 20 november, de Antwerpse havenvakbonden op hun vraag ontvangen op zijn Kabinet. Minister voor Werk en Economie Kris Peeters is begaan met de situatie omtrent de Wet Major en wil zijn oor nadrukkelijk te luisteren leggen bij de vakorganisaties: “Als Minister voor Werk en Economie wil ik de Belgische positie van de havenarbeid bepleiten ten aanzien van de Europese Commissie. De afgelopen weken en maanden waren er reeds verschillende contacten met Europa. Onze havenarbeid kan op een aantal punten gemoderniseerd worden, maar dit moet steeds in nauw overleg met de sociale partners, vandaar dit overleg op mijn kabinet vandaag. Halfweg december wordt dit dossier opnieuw geëvalueerd met de Europese Commissie.”
vrijdag 06 juli 2012 - Hendrik Bogaert
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert en Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met beroepsrisico’s Philippe Courard zetten een elektronisch uitwisselingssysteem op zodat de overheidsdiensten arbeidsongevallen in de toekomst digitaal kunnen aanmelden. Voor de privésector is dat al het geval. De Ministerraad verleende vandaag zijn goedkeuring aan het voorstel van de beide staatssecretarissen.
vrijdag 06 februari 2015 - Kris Peeters
Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters wijst er op dat een e-factuur (“duurzame drager”) significante kostenbesparingen en administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen kan leiden. “Het is belangrijk dat we de elektronische facturatie verder ontwikkelen en aanmoedigen. De elektronische facturatie is mogelijk, makkelijk en voordelig. Maar, de consument moet hier uitdrukkelijk zelf mee akkoord gaan.”
vrijdag 01 februari 2013 - Kris Peeters
Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat werd voorgesteld. Dit SALK² werd, op vraag van de Vlaamse regering, opgesteld door een Expertengroep onder leiding van Prof. Herman Daems, en moet een antwoord bieden op de vraag hoe na de sluiting van Ford Genk de Limburgse economie de volgende jaren kan worden uitgebouwd, met het oog op nieuwe jobs en met het oog op voldoende welvaart voor iedereen.
dinsdag 24 maart 2015 - Kris Peeters
De definitieve sluiting van Ford Genk had eind 2014 een enorme impact voor duizenden werknemers bij Ford Genk en de toeleveranciers. De verschillende overheden in dit land stellen alles in het werk om de getroffen werknemers te begeleiden, nieuwe jobs mogelijk te maken, en onze economie en industrie competitiever te maken. Vandaag, dinsdag 24 maart 2015, heeft Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters een aanvraagdossier van 6.3 mio € bij Europa ingediend. Deze Europese gelden (6.3 mio €), met 3.8 mio € Vlaamse cofinanciering, dienen voor de persoonlijke begeleiding van gewezen werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers.
zaterdag 07 september 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters is dit weekend niet weg te slaan uit de media. Hij herhaalde dat hij geen kandidaat-premier is en somde de belangrijkste agendapunten op voor de komende maanden. Van verkiezingskoorts is nog lang geen sprake. "Deze regering zal verder regeren tot diep in 2014." We geven u op basis van zijn tweets een overzicht van zijn optredens in de Vlaamse media.
donderdag 28 mei 2015 - Nahima Lanjri
De plenaire vergadering keurt straks een resolutie goed van Kamerleden Nahima Lanjri (CD&V), Valerie Van Peel (N-VA), Ine Somers (Open VLD) en Damien Thiéry (MR), die een toetssteen moet zijn voor het armoedebeleid van deze regering. De vier partijen van de meerderheid tekenen daarmee een traject uit voor de regering-Michel.
donderdag 10 maart 2011 -
Jan Laurys geeft een overzicht van de populairste opleidingscheques