Werk

woensdag 16 mei 2012 - Steven Vanackere
Toespraak van Vice-Eerste Minister Steven Vanackere op de vooravond van Rerum Novarum. "Rerum Novarum leert ons dat de mens de maat is van de dingen. Een werknemer is geen gereedschap. Een bejaarde is geen RIZIV-nummer. Een kind is geen subsidiabele eenheid. Een kiezer is geen staafdiagram. Het zijn allemaal mensen, personen die vanuit hun waardigheid en gelijkwaardigheid recht hebben op respect, ongeacht de dikte van hun portemonnee. Dat is geen achterhaalde boodschap. Zij is springlevend.
donderdag 22 januari 2015 - Kris Peeters
1.185 mensen met een beperking zullen hun inschakelingsuitkering verliezen. “Dat klopt,” zegt Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, “maar we stellen alles in het werk opdat zij, aansluitend bij hun uitstroom uit het systeem van de inschakelingsuitkering, een ánder type uitkering krijgen. Dit doen we specifiek voor wie het vinden van werk zeer moeilijk is en het dus geen optie is om hen een uitkering te geven die er op gericht is dat ze werk vinden. ”
vrijdag 30 november 2012 - Hendrik Bogaert
Hendrik Bogaert wil ambtenaren weer de kans geven om over te gaan naar niveau A. Hij legt daarvoor nieuwe voorwaarden vast die vanmorgen zijn goedgekeurd door de Ministerraad.
donderdag 26 februari 2015 - Kris Peeters
Vandaag, 26 februari, heeft Vice-Eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters een bezoek gebracht aan Batibouw. Naast een rondgang bij verschillende standhouders, sprak hij ook op het BouwForum dat werd georganiseerd door de Confederatie Bouw. De Vice-eersteminister uitte in zijn toespraak zijn bezorgdheid over de stijgende faillissementen in de sector, vooral bij kleinere aannemers. Hij wil dan ook, in nauwe samenwerking met de sector en de collega’s in de federale regering, een waaier aan maatregelen nemen om deze negatieve trend om te buigen. Het gaat dan onder andere over de daling van de loonkosten, de aanpak van sociale fraude, het uitwerken van een aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en de uitvoering van de zogenaamde ADR-regeling die de geschillenbeslechting buiten de rechtbanken promoot.
vrijdag 19 april 2013 - Hendrik Bogaert
In het kader van de nieuwe loopbaan bij de federale overheid, brengt de Ministerraad ook enkele wijzigingen aan in het systeem van de mandaathouders. De opvallendste is het invoeren van de jaarlijkse evaluatie.
maandag 27 april 2015 - Kris Peeters
Sinds 1 juli 2014 is het stelsel van de dienstencheques een geregionaliseerde materie. Dat is het gevolg van de 6° staatshervorming. De evaluatie van het stelsel van dienstencheques gebeurt in bijgaand rapport voor het kalenderjaar 2013, toen het nog een uitsluitend federale materie was. Dit 10de jaarrapport evalueert het stelsel van de dienstencheques, en biedt u
maandag 18 april 2011 - Peter Van Rompuy, Wouter Beke
Studentenarbeid: nieuwe regeling win-winsituatie voor alle betrokkenen
donderdag 19 december 2013 - Hendrik Bogaert
Tegen 1 januari 2015 richt de federale overheid een nieuw dienstencentrum op waar alle federale overheidsdiensten terecht kunnen voor hun personeels- en loonadministratie. Door opdrachten van verschillende diensten te bundelen en gezamenlijk mensen en middelen in te zetten, zullen deze activiteiten efficiënter verlopen en wordt er verder bespaard op de werking van de federale overheid.
maandag 17 augustus 2015 - Robrecht Bothuyne
De lage werkzaamheid van kansengroepen, van allochtonen in het bijzonder, is een blijvend knelpunt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Taalachterstand vormt een belangrijke hinderpaal, allicht de belangrijkste. VDAB organiseert daarom taalopleidingen, meestal geïntegreerd in beroepsopleidingen. Het succes blijft echter achterwege: van wie slaagt, vindt na 6 maand slechts 40% een job, ondanks de aantrekkende vacaturemarkt. Maar niet alleen bij de kwaliteit van de geboden opleidingen kunnen vragen gesteld worden. Ook de kwantiteit gaat eerder achteruit dan vooruit. Vorig jaar werden door VDAB minder taalopleidingen georganiseerd dan voorheen. Bovendien slagen ook steeds minder werkzoekenden in de cursussen. De allochtone werkloosheid is er helaas nochtans niet op verminderd. Dit alles blijkt uit de antwoorden op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).
woensdag 01 februari 2012 - Sonja Becq
Eén van de meest voorkomende klachten bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) is de lange duur om een pensioendossier te behandelen. Ook heel wat mensen moeten steeds langer wachten op het overlevingspensioen en komen daardoor in de armoede terecht. Volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V) ondervroeg de minister van Pensioenen en hij erkende de problematiek.