Werk

dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
woensdag 29 juli 2015 - Leen Dierick, Stefaan Vercamer
‘We doen al heel wat voor de zelfstandige distributiesector. Ik moedig hen dan ook aan om deze kansen te grijpen’., zeggen CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Stefaan Vercamer. De bestaande wet biedt immers perspectieven. Daarnaast neemt minister van Werk en Economie Kris Peeters verschillende initiatieven in het kader van e-commerce.
vrijdag 23 december 2011 - Brigitte Grouwels
Op voorstel van de ministers Brigitte Grouwels (CD&V), & Benoit Cerexhe (cdH), heeft de Brusselse ministerraad vandaag het kader vastgelegd voor de verdere besprekingen met bpost over de komst van een pakjessorteercentrum in het noorden van Brussel.
donderdag 03 april 2014 - Stefaan Vercamer
Bent u één van de dienstenchequegebruikers die nog cheques van 8,5 EUR in de kast heeft liggen? Zoals u zijn er nog 450 000 gezinnen. Ik huiver voor een herhaling van het scenario van vorig jaar: duizenden mensen van wie de dienstencheques verloren gaan en chaos en onrust bij de gebruikers die hun cheques willen omruilen of laten terugbetalen.
donderdag 03 mei 2012 -
Het aantal ambtenaren bij zowel het Ministerie als de pararegionale instellingen tussen 2008 en 2010 is in totaal met maar liefst 3% gestegen.
donderdag 18 december 2014 - Stefaan Vercamer
Vandaag hebben de sociale partners in de Groep van Tien een akkoord bereikt over de losse eindjes van het eenheidsstatuut en de koninklijke besluiten over de landingsbanen, het brugpensioen en het tijdskrediet. Na de sociale onrust van de voorbije weken was dit niet evident. ‘Dit heeft de sociale partners echter niet belet om een akkoord te bereiken’, zegt CD&V-Kamerlid Stefan Vercamer. ‘Hopelijk kunnen we hierop verder bouwen’.
dinsdag 30 oktober 2012 -
Het drama van Ford Genk raakt het hart van ons sociaal-economisch model. We kunnen kiezen voor de mensen, of vastklampen aan de dada’s.
donderdag 19 februari 2015 - Els Van Hoof
De federale administraties zijn goed op weg op de vooropgestelde quota te bereiken. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Els Van Hoof aan de minister van Ambtenarenzaken. Voor zowel mandaatfuncties als voor het middenkader mag immers niet meer dan twee derden van de hiërarchie van hetzelfde geslacht zijn.
vrijdag 29 maart 2013 - Hendrik Bogaert
De Ministerraad gaf vanmorgen zijn goedkeuring aan enkele voorstellen van Hendrik Bogaert om het beleid rond ziekteverzuim verder te verfijnen. De maatregelen moeten zieke overheidsmedewerkers nog beter beschermen en ervoor zorgen dat alle inzetbare overheidsmedewerkers ook echt aan het werk zijn.
donderdag 16 april 2015 - Stefaan Vercamer
‘Het is niet omdat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een groter bedrag terugvordert, dat de sociale fraude is toegenomen,’ zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer in een reactie. De cijfers van Demir hebben bovendien niet alleen betrekking op de werkloosheidsuitkeringen, maar op alle uitkeringen van de RVA. Daarnaast werd in 2013 maximaal 46,5 miljoen euro aan onterechte uitbetalingen ontdekt en teruggeëist. Dit is gelijk aan 0,4 procent van de totale jaarlijkse uitgaven van de RVA.