Tom Vandenkendelaere

Contact
Email: 
tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu
Persoonlijke informatie
Geslacht: 
Man
Online
Extra informatie
  • Na lagere school te hebben gelopen in de Sint-Jozefsschool, studeerde hij Latijn-Moderne Talen aan het Instituut Klein Seminarie. Nadien trok hij naar Brussel om er vertaler-tolk Engels-Duits te worden aan het Franstalige Institut Libre Marie Haps.
  • Echt proeven van Europa kon hij in 2004 toen hij als Erasmusstudent in Magdeburg, Duitsland studeerde en nadien ook op de Belgische Ambassade in Berlijn stage liep. In 2007 behaalde Tom aan de Universiteit van Kent een Master in Internationale Relaties.
  • In 2014 promoveerde Tom aan diezelfde universiteit als doctor in de Internationale Relaties, met een proefschrift over de invloed van de toetreding van Polen tot de EU op de Duits-Poolse politieke relaties. Tijdens het schrijven van dat doctoraat gaf hij les rond de Politiek van de Europese Unie en was hij tevens gast-onderzoeker aan het Otto Suhr Instituut voor Politieke Wetenschappen in Berlijn en aan het Instituut voor Internationale Relaties aan de Universiteit van Warschau.
  • Naast zijn studies werkte Tom als attaché bij de F.O.D. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, en was hij voornamelijk betrokken in de voorbereiding van de ASEM 8 Top van Aziatische en Europese landen die plaatsvond in Brussel in oktober 2010. Nadien werd hij verantwoordelijk voor de opvolging van de politieke en economische bilaterale relaties van ons land met Vietnam en de Filippijnen, en de voorbereiding van de Economische Zendingen van toenmalig Prins Filip.
  • In 2012 werd Tom verkozen tot nationaal voorzitter van JONGCD&V voor de termijn 2013-2015. Aan dat mandaat kwam een einde toen hij op 6 november Europees Commissaris Marianne Thyssen opvolgde in het Europese Parlement. Tom is daar hoofdlid van de commissie Economische & Parlementaire Zaken en van de Interparlementaire Delegatie met China. Daarnaast is hij bijlid van de commissies Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, en Werk & Sociale Zaken. Hij is daarnaast ook nog actief in de Roeselaarse politiek als ondervoorzitter van de lokale CD&V-afdeling. In zijn vrije tijd houdt hij van volleybal, rally en lekker eten.
Politieke mandaten
Regering/Parlement: 
Publieke mandaten: